Zespół PCSA

Anna Cichecka, Analityczka PCSA

Obecnie doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Magister stosunków międzynarodowych w Dolnośląskiej Szkole Wyższej, obecnie współpracownik PCSA. Odbyła szereg wyjazdów studyjnych do krajów Afryki Wschodniej, Północnej i Południowej, podczas których zdobyła nowe doświadczenie i wiedzę. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół problematyki praw kobiet i ich wpływu na przemiany społeczno-polityczne w państwie oraz wokół dostępu do edukacji i szkolnictwa w krajach afrykańskich. 
 

 

 

 

Wioleta Gierszewska, Młodsza Analityczka PCSA

Absolwentka studiów z zakresu stosunków międzynarodowych i politologii. Obecnie doktorantka w Instytucie Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Jest stałym współpracownikiem Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych. W pracy naukowo-badawczej i eksperckiej koncentruje się na szeroko rozumianych problemach społeczno-politycznych, militarnych i bezpieczeństwa w krajach Afryki i Azji, a zwłaszcza aspektów bezpieczeństwa regionalnego, dysfunkcji państw, łamania praw człowieka. Zajmuje się również problematyką dzieci żołnierzy, konfliktów zbrojnych XIX i XX wieku, ludobójstwa oraz współczesnych mitów politycznych w regionie Wielkich Jezior Afrykańskich. Szczególną sferą jej zainteresowań jest sytuacja w Demokratycznej Republice Konga.

 

 

 

 

Michał Szczurek, Analityk PCSA

Absolwent studiów magisterskich z zakresu Ekonomii Międzynarodowej i Rozwoju na Katolickim Uniwersytecie w Louvain (UCL) w Belgii oraz studiów magisterskich z zakresu Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim. Pracował w  Komisji Europejskiej w Dyrekcji Generalnej ds. Handlu oraz w Parlamencie Europejskim. Aktualnie w Kampali w Ugandzie pracuje dla Mango Fund, społecznego funduszu inwestycyjnego zajmującego się wspieraniem sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Afryce Wschodniej. Od 2012 roku jako Analityk Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych zajmuje się zagadnieniami związanymi z ekonomią rozwoju, rozwojem gospodarczym, rozwojem sektora prywatnego oraz pomocą rozwojową.