Zarząd PCSA (pełniący obowiązki)

Prezes Zarządu: dr hab. Andrzej Polus

Doktor habilitowany nauk politycznych, adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracę doktorską pt. „Commonwealth na arenie międzynarodowej” obronił w marcu 2008 roku. Stypendysta programu Socrates oraz British Council Young Scientists Programmee, Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Nauki i Informatyzacji. Posiada status research fellow w Institute of Commonwealth Studies, University of London. Autor ponad 50 publikacji i artykułów naukowych (w tym 4 monografie, 3 prace pod redakcją naukową). Jego artykuły ukazały się m.in. w African Affairs, Journal of Contemporary African Studies, i Africa Spectrum. Członek Central and Eastern European Studies Association, Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych, sieci ABORNE i konsorcjum Fatal Transactions. Obszary badawcze: teoria stosunków międzynarodowych, współczesny multilateralizm, proces dekolonizacji, polityka zagraniczna Wielkiej Brytanii, sytuacja społeczno – polityczna w Afryce Subsaharyjskiej.

 

 

 

 

 

Wiceprezes Zarządu: dr hab. Dominik Kopiński


Doktor habilitowany nauk ekonomicznych, pracuje jako adiunkt w Instytucie Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie Wrocławskim. Jest stypendystą Komisji Fulbrighta (Senior Research Advanced Award 2015-2016) na George Washington University (Waszyngton, Stany Zjednoczone). Odbył również staże naukowe i badawcze w Fudan University (Chiny), Orfalea Center for Global & International Studies, University of California, Santa Barbara (Stany Zjednoczone), University of Plymouth (Wielka Brytania) i Universidade de Lisboa (Portugalia). Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień rozwoju gospodarczego w Afryce Subsaharyjskiej, pomocy rozwojowej, polityki surowcowej oraz stosunków chińsko-afrykańskich. Dominik Kopiński jest autorem lub redaktorem 6 książek oraz ponad 50 opracowań naukowych. Jego artykuły ukazywały się m.in. w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej (African Affairs, Global Governance, Africa Spectrum). Jest założycielem i Wiceprezesem Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych. W ramach projektów badawczych odbył wizyty terenowe w Zambii, Botswanie, Ghanie, Namibii, Chinach i Stanach Zjednoczonych. Dominik Kopiński jest również zaangażowany w promowanie polsko-afrykańskich relacji gospodarczych. Jest m.in. autorem licznych ekspertyz, raportów i analiz opracowywanych na potrzeby polskiego biznesu, w tym serii raportów powstałych w ramach współpracy z CEED Institute, założonego przez dr Jana Kulczyka.  

 

 

 

Członek Zarządu: mgr Wojciech Tycholiz

Jest absolwentem Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (specjalizacja: finanse) oraz Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego (specjalizacja: międzynarodowe stosunki gospodarcze). Obecnie jest uczestnikiem studiów doktoranckich z zakresu nauk ekonomicznych na Uniwersytecie Wrocławskim. W swoich badaniach koncentruje się na sytuacji gospodarczej krajów Afryki Subsaharyjskiej ze szczególnym uwzględnieniem analizy afrykańskiego rynku finansowego. Był uczestnikiem wielu krajowych i międzynarodowych konferencji naukowych. Realizował projekty badawcze w Egipcie, Maroku, Ghanie, Namibii. Prowadził gościnnie seminarium na University of Ghana.Wojciech Tycholiz pełni także funkcję Członka Zarządu Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych, Przewodniczącego Rady Doktorantów Wydziału Nauk Społecznych oraz jest Członkiem Konwentu Nauk Społecznych UWr.