Prace magisterskie o tematyce afrykanistycznej

Konkurs na najlepszą pracę magisterską o tematyce afrykanistycznej
Z dniem 5 sierpnia 2011 r. PCSA ogłasza konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą tematyki afrykańskiej w dziedzinach:

  • nauki polityczne,
  • stosunki międzynarodowe,
  • ekonomia.

Celem konkursu jest zwrócenie uwagi na zagadnienia dotyczące problematyki państw afrykańskich. Konkurs ma się jednocześnie przyczyniać do propagowania wiedzy na temat Afryki w społeczeństwie polskim.

Konkurs odbywa się na zasadach ciągłych. Prace w formacie .pdf i .doc należy przysyłać na adres pcsa@pcsa.org.pl do 31 października każdego roku. Wybrane prace spełniające warunki regulaminowe zostaną, za zgodą autorów, zamieszczone na stronie PCSA w czasie trwania konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród przewiduje się każdorazowo do końca lutego roku następnego.

Zachęcamy do udziału w konkursie! Osoby biorące udział w konkursie akceptują jego Regulamin.

 

===============================================================

Konkurs na pracę magisterską z 2012 r. został rozstrzygnięty. Zwycięzcą konkursu została

 

Pani mgr Joanna Śliwka

z pracą

Społeczno-polityczny wymiar religijności Nigeryjczyków. Studium socjologiczne na przykładzie mieszkańców Abudży

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Lista opublikowanych prac w roku 2012

 

Tytuł pracy: Społeczno-polityczny wymiar religijności Nigeryjczyków. Studium socjologiczne na przykładzie mieszkańców Abudży

Autor(ka): Joanna Śliwka

Promotr(ka): prof. zw. dr hab. Marek S. Szczepański

Data i miejsce obrony: Uniwersytet Śląski, Wydział Nauk Społecznych 2012

Link: [pdf, 2,2MB]

 

Tytuł pracy: Wojna z terroryzmem w Afryce

Autor(ka): Anna Krzywkowska

Promotr(ka): dr hab. Robert Kłosowicz

Data i miejsce obrony: Uniwersytet Jagielloński, Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych
Instytut Nauk Politycznych i Stosunków międzynarodowych, 2012

Link: [pdf, 871,2KB]

 

Tytuł pracy: Polityka Unii Europejskiej wobec państw Afryki Subsaharyjskiej. Wybrane aspekty

Autor(ka): Ilona Smolińska

Promotr(ka): prof. UKSW dr hab. Stanisław Konopacki

Data i miejsce obrony: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Wydział Prawa i Administracji, 2012

Link: [pdf, 750,2KB]

 

Tytuł pracy: Social Rebalancing in the Arab World? On the Prospects for Social Change after the Post-Islamist Uprisings

Autor(ka): Christoph Sorg

Promotr(ka): dr hab. prof. Norbert Kapferer

Data i miejsce obrony: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, 2012

Link: [pdf, 586,3KB]


===============================================================

Konkurs na pracę magisterską z 2011 r. został rozstrzygnięty. Zwycięzcą konkursu została

 

Pani mgr Aleksandra Tor

z pracą

Afrykańska tożsamość w warunkach migracji. Strategie tożsamościowe imigrantów afrykańskich w Polsce

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Lista opublikowanych prac w roku 2011

Tytuł pracy: Bilans sukcesów i porażek państwa na przykładzie Republiki Botswany

Autor(ka): Katarzyna Kuśka

Promotr(ka): prof. dr hab. Elżbieta Stadtmüller

Data i miejsce obrony: Uniwersytet Wrocławski, Wydział Nauk Społecznych, 2011

Link: [pdf, 3.0MB]

 

Tytuł pracy: Afrykańska tożsamość w warunkach migracji. Strategie tożsamościowe imigrantów afrykańskich w Polsce

Autor(ka): Aleksandra Tor

Promotr(ka): Prof. dr hab. Maria Flis

Data i miejsce obrony:  Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, Instytut Socjologii, 2011

Link: [pdf, 611KB]

 

Tytuł pracy: Pomoc rozwojowa Wspólnoty Europejskiej/Unii Europejskiej dla Afryki Subsaharyjskiej

Autor(ka): Agnieszka Koczorowska

Promotr(ka): prof. dr. hab. Ryszard Zięba

Data i miejsce obrony: Uniwersytet Warszawski, Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych, 2011

Link: [pdf, 1MB]

 

Tytuł pracy: Pomagać Obcemu. O zakładaniu szkolnych klubów dziennikarskich w Kenii. Badania terenowe: czerwiec – wrzesień 2010

Autor(ka): Aleksandra Pierścińska

Promotr(ka): prof. dr. hab. Andrzej Paweł Wejland

Data i miejsce obrony: Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, 2011

Link: [pdf, 917,6KB]