Working papers

3/2015 Polityczne aspekty zjawiska klatwy surowcowej w Ugandzie, Andrzej Polus

2/2015 Perspektywy wystąpienia zjawiska klątwy surowcowej w Ugandzie - aspekty ekonomiczne, Wojciech Tycholiz

1/2015 Regionalizm w Afryce, Andrzej Polus

1/2014 Potencjał rolnictwa afrykańskiego a współpraca chińsko-afrykańska, Monika Różalska

2/2013 Przebieg wyborów w Angoli: kontynuacja czy zmiana?, Joanna Mormul   

1/2013 Patologizacja życia politycznego Demokratycznej Republiki Konga, Wioleta Gierszewska 

2/2012  Konsekwencje regionalne konfliktu zbrojnego w Republice Mali, Jakub Kumoch

1/2012 Strategic Recommendations for Hungary’s Prospective African Development Strategy – a Policy Paper, Peter Morenth, István Tarrosy

4/2011 Visegrad Countries' Development Aid to Africa: Beyond the Rhetor ic, Dominik Kopiński

3/2011 Rozwój krajów a zróżnicowanie etniczne – przykład Afryki Subsaharyjskiej, Borys Bińkowski

2/2011 Wpływ organizacji społeczeństwa obywatelskiego na kształt zambijskiej sceny politycznej – pomiędzy governance a neopatrymonializmem, Andrzej Polus

1/2011Przegląd interwencji wojskowych i cywilnych UE w Afryce na przykładzie Demokratycznej Republiki Konga, Marek Musioł

5/2010 Bezposrednie inwestycje zagraniczne w Afryce, Konrad Czernichowski

4/2010 Postkolonializm i neokolonializm. Problemy definicyjne, Andrzej Polus

3/2010 Wieloetnicznosc a rozwój gospodarczy w Afryce, Dominik Kopiński

2/2010 Empowerment or enclavement: Chinese investments in Africa, Dominik Kopiński

1/2010 Undermining mining: the impact of the finacial crisis on the mineral- based economies of Sub- Saharan Africa, Dominik Kopiński