Zimbabwe: Inicjatywy regionalne Environment Africa

Zimbabwe: Inicjatywy regionalne Environment Africa

23.07.2012. Organizacja Environment Africa realizuje programy rozwojowe, wspierając jednocześnie ochronę środowiska naturalnego. Projekty wdrażanie przez organizację dowodzą, że poprawa warunków życia nie musi oznaczać dewastacji środowiska naturalnego.

Międzynarodowa organizacja pozarządowa (NGO) Environment Africa (EA) pomaga mieszkańcom obszarów wiejskich w Zimbabwe uzyskiwać dochody w oparciu o wykorzystywanie zasobów środowiska naturalnego w najbliższym otoczeniu.

Na początku 2011 r. EA zainicjowała uruchomienie produkcji miodu w niewielkiej wiosce Goto, oddalonej ponad 100 km od stolicy kraju – Harare. Pionierem został jeden z mieszkańców wsi – Garikai Samaita, który wcześniej planował zniszczenie roju pszczół nieopodal domu. Samaita wielokrotnie był świadkiem nieprzyjemnych incydentów, podczas których pokąsani przez pszczoły ludzie umierali lub chorowali. Przede wszystkim dlatego postrzegał obecność pszczół w otoczeniu gospodarstwa jako uciążliwe zagrożenie.

Od czasu wprowadzenia projektu w życie produkcja miodu zwiększyła się trzykrotnie. Ponadto, wybudowano nowe ule i przeniesiono je do punktu, w którym EU pomaga w udoskonalaniu produkcji i gdzie mieszkańcy okolicznych wiosek znaleźli zatrudnienie przy pakowaniu oraz dystrybucji miodu. Zajmowanie się pszczołami chroni mieszkańców regionu przed głodem, który dotychczas regularnie dotykał obszary wiejskie. Nieurodzajne plony, nie pozwalały bowiem na zaspokojenie podstawowych potrzeb żywnościowych.

Część osób zaangażowanych w realizację projektu produkcji miodu, zdecydowała się na zmianę profilu prowadzonej działalności i zamiast miodu zaczęła produkować wosk. Produkt ten szybko znalazł zbyt na rynkach przemysłowych i kosmetycznych (jest wykorzystywany przy produkcji świec i szamponów).

Inicjatywy tego typu chronią środowisko naturalne i co ważne, umożliwiają mieszkańcom obszarów wiejskich na podjęcie samodzielnej walki z biedą. Obecnie obejmują one około 5 tys. rodzin, klasyfikowanych na początku wdrażania projektu, jako żyjące w ubóstwie. Osoby zaangażowane w projekty EU – w tym również Garikai Samaita, potwierdzają ogromny wpływ podejmowanych działań na zmianę ich dotychczasowego życia i podniesienie jego poziomu. Tworzenie miejsc pracy i zarabianie pieniędzy daje ponadto szansę na opłacenie edukacji, a także zapewnienie opieki medycznej.

Na podstawie: irinnews.org, environmentafrica.org
Zdjęcie za: flickr.com

Anna Cichecka