Zbliżająca się kampania prezydencka w Ghanie

 

16.08.2011. W przyszłym roku w Ghanie odbędę się wybory prezydenckie. Już teraz można zauważyć początki kampanii wyborczej, której najważniejszym elementem są oczywiście media.

Zapraszamy do wysłuchania wypowiedzi przewodniczącego Ghańskiego Związku Dziennikarzy, pana Ransforda Tetteh na temat spirali inwektyw, która jest już według niego dostrzegalna w Ghanie. Naprawdę cenny materiał, która pozwala porównać specjalistyczną analizę przedkampanijnych mediów w Ghanie, chociażby z naszymi polskimi doświadczeniami, gdzie nad wyraz często operujemy określeniami jak „mowa” czy „język nienawiści”.

Nagranie: http://www.english.rfi.fr/africa/20110813-insults-ghanean-media (16.08.2011)

Zdjęcie za: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/flags/flagtemplate_gh.html(16.08.2011)

Karol Chwedczuk-Szulc