Zanzibar: Prezydent ogłasza koniec szpitalnych opłat dla kobiet ciężarnych

Zanzibar: Prezydent ogłasza koniec szpitalnych opłat dla kobiet ciężarnych

15.05.2012.  Po ponad pięciu latach od wprowadzenia opłat za opiekę szpitalną dla przyszłych matek, prezydent Zanzibaru ogłosił ich koniec. Shein oznajmił, że od tej pory kobiety w ciąży mają zagwarantowaną bezpłatną opiekę medyczną. Jednocześnie zadeklarował zwiększenie budżetu przeznaczonego na utrzymanie placówek szpitalnych.

Prezydent Zanzibaru - Ali Mohamed Shein, oficjanie oświadczył, że kobiety w ciąży mogą liczyć na bezpłatną opiekę medyczną w szpitalach publicznych. Dotychczas przyszłe matki były zobowiązane do uiszczania opłat za pobyt w szpitalu oraz za poród w kwocie 40.000 TZS (szyling tanzański). Stanowiło to jedynie część kosztów opieki medycznej. Szacuje się bowiem, że łączna kwota utrzymania jednej kobiety w ciąży w szpitalu i zapewnienia jej opieki w trakcie porodu waha się od 100.000 TZS do 400.000 TZS. Różnicę pomiędzy opłatą wnoszoną przez pacjentki a łączną sumą pokrywał rząd.

Opłaty za opiekę szpitalną dla kobiet w ciąży wprowadzono ponad pięć lat temu. Od samego początku projekt ten spotykał się z licznymi głosami sprzeciwu i postulatami o zniesienie obowiązkowych kosztów. Podstawowym argumentem w dyskusji z rządem było słuszne stwierdzenie, że dla większości kobiet 40.000 TZS stanowi wygórowaną barierę finansową i zmusi ciężarne do podjęcia decyzji o rezygnacji z opieki medycznej podczas porodu.

Decyzja prezydenta Shein’a wiąże się z dodatkowymi postulatami. Mianowicie, Shein zapewnił, że wraz ze zniesieniem opłat dla kobiet w ciąży, zamierza zwiększyć budżet na utrzymanie szpitali. Dodatkowe środki finansowe miałyby zostać przeznaczone na zakup lekarstw oraz na powiększenie wyposażenia o specjalistyczny sprzęt medyczny.

Na podstawie: allafrica.com
 
Zdjęcie za: wikipedia.org


Anna Cichecka