Zambia: delegalizacja Ruchu na Rzecz Wielopartyjnej Demokracji.

Zambia: delegalizacja Ruchu na Rzecz Wielopartyjnej Demokracji.

15.03.2012. Clement Andeleki -przewodniczący zambijskiego Rejestru Stowarzyszeń, wykreślił z niego opozycyjny Ruch na Rzecz Wielopartyjnej Demokracji (MMD). Oficjalnym powodem delegalizacji partii jest blisko dwudziestoletnie zaleganie MMD z opłatami z tytułu działalności.   

 

Według zambijskiego prawa każde stowarzyszenie, partia polityczna i organizacja pozarządowa działająca na terenie tego państwa musi posiadać wpis do Rejestru Stowarzyszeń (ang. Registrar of Societies). Uzyskanie wpisu, uzupełnianie potrzebnej do niego dokumentacji oraz opłacanie składek było uznawane przez część reprezentantów zabijskich organizacji pozarządowych za jeden z kanałów nacisków, którymi administracja państwowa starała się wywierać presję na NGOs, poprzez piętrzenie formalności koniecznych dla legalizacji ich działalności. Paradoksem współczesnej Zambii jest, iż rządząca tym państwem przez dwie dekady partia, może przestać istnieć dzięki strategii, którą sama stosowała wobec różnorodnych organizacji społeczeństwa obywatelskiego.

 

Ruch na Rzecz Wielopartyjnej Demokracji (ang. Movement for Multi-Party Democracy – MMD) został odsunięty od władzy pod koniec zeszłego roku, kiedy prezydentem państwa został Michael Sata, który nomen omen należał na początku lat 90. do założycieli MMD. Partia ta będąca na początku swojego istnienia szeroką koalicją podmiotów przeciwnych pozostawaniu u władzy Kennetha Kaundy, bardzo szybko przekształciła się w organizację klientelistyczną, skompromitowaną licznymi skandalami korupcyjnymi.

 

MMD przysługuje prawo odwołania od decyzji przewodniczącego Rejestru Stowarzyszeń, jednakże jeśli zostanie ona utrzymana w mocy, wówczas miejsca w parlamencie stracą posłowie należący do tej partii. Pikanterii całej sprawie dodaje fakt, iż decyzja Clementa Andeleki została ogłoszona równolegle z ustąpieniem ze stanowiska przewodniczącego MMD, byłego prezydenta - Rupiaha Bandy. Reprezentanci MMD określają decyzję przewodniczącego Rejestru Stowarzyszeń jako „zamach na demokrację”.

 

Andrzej Polus

 

Na podstawie:

www.lusakatimes.com

 

zdjecie:

archiwum własne PCSA