Zambia: Komisarz ds. Więziennictwa zapowiada reformę systemu penitencjarnego

Zambia: Komisarz ds. Więziennictwa zapowiada reformę systemu penitencjarnego

4.11.2012. Percy Chato, Komisarz ds. Więziennictwa w Zambii, ogłosił na początku października, że wdrożone zostaną rozwiązania, mające na celu  poprawę warunków bytowych osadzonych w zakładach karnych. Jest to odpowiedź na coraz częstsze apele organizacji pozarządowych. Więzienia w Zambii należą do najbardziej przeludnionych na świecie.

 

Spośród zapowiadanych reform, przede wszystkim należy wymienić planowane zwolnienia warunkowe skazanych, a także zapowiadane amnestie, rozumiane w tym wypadku jako skrócenie kary i zwolnienie na warunkach zwykłych, na 6 miesięcy przed zakończeniem odsiadywanego wyroku. Ponadto Chato wskazuje na konieczność wprowadzenia zmian do prawa karnego Zambii, przede wszystkim zaś upowszechnienie rozstrzygnięć, skazujących sprawców  drobnych przestępstw  na karę obowiązkowej pracy społecznej, a nie pozbawienia wolności.

 

Przeludnienie zakładów karnych jest palącym problemem wielu afrykańskich krajów.  Z jednej strony wpływa to na drastyczne pogorszenie warunków bytowych w więzieniach, z drugiej uniemożliwia skuteczną resocjalizację skazanych. W rezultacie kara pozbawienia wolności skutkuje dalszym pogłębianiem niedostosowania i wykolejenia społecznego osadznych.

 

Dr Uju Agomoh, przedstawicielka  Prison Rehabilitation and Welfare Action (PRAWA), organizacji pozarządowej, zajmującej się kwestiami społecznej sprawiedliwości i resocjalizacji w Afryce, zaznacza, że większość afrykańskich zakładów karnych została zbudowana jeszcze w czasach kolonialnych i przeznaczona była dla niewielkiej liczby osadzonych. Infrastruktura i warunki sanitarne są obecnie dalece nieodpowiednie,  a to przyczynia się do permanentnego łamania praw człowieka.

 

Na podstawie:  times.co.zm, prisonstudies.org

Zdjęcie za: wikimedia.org
 
 
Agnieszka Sito