Zambia: Emisja euroobligacji o wartości 750 mln USD

Zambia: Emisja euroobligacji o wartości 750 mln USD

20.09.2012. 13 września 2012 roku przeszedł do historii jako dzień debiutu Zambii na rynku euroobligacji. Stopa oprocentowania obligacji ukształtowała się na poziomie 5,625%. Tym samym jest ona niższa niż w przypadku obligacji portugalskich i porównywalna z oprocentowaniem obligacji hiszpańskich.

 

Obecnie obserwujemy wysoki popyt na kredytowanie Afryki i bardzo niską podaż ze strony afrykańskich kredytobiorców” – powiedział Yvette Babb, analityk Standard Banku, poproszony przez Bloomberga o skomentowanie debiutu Zambii na międzynarodowym rynku obligacji. 13 września 2012 roku przejdzie do historii zambijskiego rynku finansowego jako dzień wielkiego sukcesu - zambijski rząd bez najmniejszych problemów uplasował na rynku 750 mln USD sprzedając inwestorom 10-letnie obligacje o oprocentowaniu 5,625%. Była to pierwsza zagraniczna emisja obligacji przez zambijski rząd. Wpływy ze sprzedaży obligacji przeznaczone zostaną głównie na wydatki infrastrukturalne.

 

Jak podała agencja Reuters, ostateczny wynik aukcji ukształtował oprocentowanie obligacji na poziomie 25 punktów bazowych poniżej pierwotnie zakładanego poziomu. Taki wynik udało się osiągnąć dzięki wysokiemu popytowi zgłaszanemu przez nabywców z całego świata – książka popytu na zambijskie obligacje ostatecznie wskazała wartość 11 mld USD. Liderami emisji były banki Barclays i Deutsche Bank.
Cytowany przez Bloomberga Sashi Kumi, trader z banku Nedbank Capital, wskazuje, że kontynent afrykański jest dzisiaj postrzegany bardzo pozytywnie przez inwestorów, którzy coraz wyraźniej dostrzegają jego wysoki potencjał wzrostu. Potwierdzają to dane rynkowe: oprocentowanie ghanijskich eurobligacji z terminem zapadalności w 2017 roku spadło tylko w tym roku o 170 punktów bazowych do poziomu 4,85%.

 

Agencje ratingowe Fitch i Standard & Poors określiły poziom ryzyka zambijskich obligacji na „B+” – cztery poziomy poniżej tzw. investment grade. Komentarz Fitch do wydanej oceny wskazuje na stabilną sytuację polityczną w kraju, wspartą przeszło dekadą wysokiego wzrostu gospodarczego (na poziomie powyżej 6% rocznie), stabilnością makroekonomiczną i przeprowadzonymi reformami oraz silnym sektorem wydobywczym. Stosunek zambijskiego długu publicznego do PKB wynosi 22%.

 

Jednak utrzymanie tak wysokiego poziomu wzrostu gospodarczego w kolejnych latach może być problematyczne przede wszystkim ze względu na spadek aktywności gospodarczej w Chinach, które są głównym zambijskim rynkiem eksportowym. Ponadto, coraz większy niepokój towarzyszy polityce gospodarczej prowadzonej przez nowy zambijski rząd (utworzony w 2011 roku). Przede wszystkim chodzi tutaj o plany renacjonalizacji przedsiębiorstw (m.in. z sektora wydobywczego, telekomunikacyjnego) bez wypłaty należnych odszkodowań dotychczasowym prywatnym właścicielom.

 

Komentując przeprowadzoną przez Zambię emisję euroobligacji należy zwrócić uwagę na jeszcze jeden istotny aspekt. Mianowicie, obecny koszt pozyskania finansowania przez Zambię jest już niższy od portugalskiego i tylko nieznacznie wyższy od hiszpańskiego. Co więcej, uzyskane przychody – w przeciwieństwie do Hiszpanii czy Portugalii – zostaną przeznaczone na inwestycje infrastrukturalne (które będą miały realny wpływ na dalszy wzrost i rozwój gospodarczy), a nie na łatanie dziur w budżecie czy dokapitalizowanie banków.

 

Na podstawie: bloomberg.com, reuters.com, africancapitalmarketsnews.com, wsj.com
Zdjęcie za: boz.zm

 

Wojciech Tycholiz