Wzrost PKB w Sierra Leone może wynieść nawet 50% w 2012 roku

30.11.2011. Czy Sierra Leone będzie najszybciej rozwijającą się gospodarką 2012 roku? Wszystko na to wskazuje, bowiem z kraju wyeksportowano właśnie pierwsze tony rudy żelaza - surowca, który ma pomóc w odbudowie kraju po zakończonej w 2002 roku wojnie domowej. Według prognoz ministra finansów, gospodarka Sierra Leone będzie rozwijać się w tempie 50%  w 2012 roku i w 10% w kolejnych dwóch latach.

Sierra Leone jest na dobrej drodze do zredukowania deficytu budżetowego oraz do wypracowania bezprecedensowego tempa wzrostu gospodarczego w 2012 roku. Wszystko za sprawą rozpoczęcia wydobycia i eksportu rudy żelaza przez African Minerals Ltd oraz London Mining Plc. Według danych podanych przez Samurę Kamara, który pełni funkcję ministra finansów Sierra Leone, gospodarka jego kraju będzie rozwijać się w zawrotnym tempie 50% w 2012 oraz 10% w 2013 i 2014 roku. Według podanych prognoz, tempo wzrostu gospodarki Sierra Leone, z wyłączeniem sektora wydobywczego, będzie wynosić 6%.

W ostatnich latach, zniszczony przez wojnę domową 1992-2002 kraj, starał się przyciągnąć jak największą liczbę inwestorów zagranicznych, którzy zechcieliby wyłożyć kilkumiliardowe środki na rozwój sektora wydobywczego.

W efekcie, dochody budżetu państwa pochodzące z udzielonych licencji oraz opłat wydobywczych mają wynieść 55 milionów USD w 2012 roku. Zwiększone wpływy do budżetu spowodują spadek deficytu do poziomu 10,4 % PKB w 2012 roku (w 2011 roku deficyt budżetowy wynosić będzie ok. 11,8%, a po uwzględnieniu wpływów z pomocy rozwojowej 3,8% PKB). Dynamiczny rozwój sektora wydobywczego będzie miał także pozytywny wpływ na bilans handlowy Sierra Leone, redukując deficyt na rachunku bieżącym do poziomu 11,2% w 2012 i 10,8% w 2013 roku.

Prognozy podane przez Kamarę, wskazują także na przewidywany spadek inflacji do poziomu 11% w 2012 oraz poniżej 10% w roku kolejnym. We wrześniu, bank centralny Sierra Leone obniżył stopę referencyjną o 300 punktów bazowych (3%) do poziomu 20%.

Większość wpływów ze sprzedaży rudy żelaza rząd chce przeznaczyć na budowę dróg, rozbudowę sieci energetycznej i wodnej oraz remont głównego lotniska.
 

Wojciech Tycholiz

 

Źródło: http://www.businessweek.com/news/2011-11-25/sierra-leone-s-economy-may-grow-50-in-2012-as-deficit-slows.html
http://www.bbc.co.uk/news/business-12249747

Zdjęcie za: http://www.sierraexpressmedia.com/archives/22577