Wyścig o afrykański internet

Wyścig o afrykański internet

25.11.2013. Światowi giganci sektora IT, Microsoft oraz Google, rozpoczęli ekspansję w Afryce, poszukując możliwości dostępu do ostatniego głównego, nie objętego jeszcze całkowicie internetem, rynku. Nowa technologia dostępu do internetu korzysta z pasma telewizyjnego. Na razie trwają testy w trzech krajach, w efekcie dotychczasowych rezultatów sam Microsoft prowadzi rozmowy z kolejnymi dziesięcioma państwami.

 

Na kontynencie afrykańskim dostęp do internetu posiada około 16% miliardowej populacji. Szybkie połączenie z wirtualną siecią, częstokroć nieosiągalne poza wielkimi miastami, pozostaje -podobnie jak inne problemy infrastrukturalne- barierą dla szybszego rozwoju gospodarczego, jak również barierą społeczną.

 

Inwestorzy byli dotąd niechętni do konstruowania słupów przekaźnikowych na prowincji, głównie ze względu na wysokie koszta. Rozwiązaniem, z którego korzystają Google i Microsoft, jest używanie połączeń bezprzewodowych. Technologia nazywana „White Space Broadband” wykorzystuje niskie częstotliwości na pasmach radiowych i telewizyjnych, nieużywane ze względu an przejście na nadawanie cyfrowe. Niższe częstotliwości pozwalają na dłuższą podróż sygnału (zasięg sygnału dochodzi do 10 km) i łatwiej przedostają się przez obiekty fizyczne, np. ściany mieszkań. Znacznie obniża to koszty potrzebne do wybudowania i utrzymania infrastruktury potrzebnej dla dostępu do internetu.

 

Oba koncerny, choć ich projekty opierają się na podobnym działaniu, realizują swoje projekty niezależnie od siebie. Oba również podkreślają ich humanitarny wymiar, przedstawiając inwestycje w narracji pomocy rozwojowej. Google buduje przekaźniki na dachach szkół w RPA, Microsoft- oprócz RPA zainicjował projekty również w Kenii i Tanzanii. Docelowo inwestycje te mają przynieść wymierne zyski firmom, niewątpliwie skorzystają też mieszkańcy trudno dostępnych rejonów Afryki, pozbawieni dotychczas dostępu do sieci.

 

Wedle badań Banku Światowego zwiększenie o 10% dostępu do sieci wywołuje dodatkowy przyrost gospodarczy o 1,4% rocznie.

 

Na podstawie: nzz.ch, finance.yahoo.com, whitespacetechnologies.co.za

Zdjęcie za: commons.wikimedia.org

 

Mariusz Świderski