Wielka Brytania-Afryka: odejście od świadczeń bezzwrotnych na rzecz inwestycji społecznych

13.12.2012. Departament ds. Rozwoju Międzynarodowego Wielkiej Brytanii przeznaczył pierwszą transzę środków na finansowanie nowego programu inwestycji społecznych w państwach rozwijających się. Celem Departamentu jest stopniowe odejście od stosowania prostych świadczeń na rzecz inwestycji społecznych, jako głównego instrumentu w polityce rozwojowej.

 

Inwestycje społeczne (z ang. impact investment) są to inwestycje finansowane lub współfinansowane przez donatorów bilateralnych oraz multilateralnych sektora prywatnego i publicznego, które dotyczą nie tylko osiągania celów społecznych, ale mają także komponent rynkowy.

 

Departament ds. Rozwoju Międzynarodowego (DfID) Wielkiej Brytanii przeznaczył ponad 120 mln euro na nowy program nazwany roboczo „Impact program”. W ramach tego programu  DfID będzie inwestować w przedsięwzięcia sektora prywatnego, które mają nie tylko określone cele społeczne, ale i ekonomiczne. 

 

W ostatnich dniach Departament otworzył konkurs na pomysły na inwestycje społeczne. Program ma trwać 13 lat i w jego ramach mają być zrealizowane inwestycje w Afryce Subsaharyjskiej oraz innych regionach świata. Głównym celem jest wspieranie sektora prywatnego w walce z ubóstwem poprzez wypełnianie luki finansowej, podział ryzyka pomiędzy sektor publiczny i prywatny oraz synergię wiedzy z obu sektorów.

 

Na podstawie: www.devex.com

Zdjęcie za: www.tribune.com.pk

 

Michał Szczurek