Wielka Brytania – Kenia: brytyjski rząd przyznał odszkodowania dla ofiar powstania Mau Mau

10.06.2013. Rząd brytyjski zgodził się na wypłatę odszkodowań dla 5 228 Kenijczyków – ofiar powstania Mau Mau. Łącznie Wielka Brytania w ramach odszkodowań zapłaci 20 mln funtów.

 

Minister spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii William Hague, podczas wystąpienia w parlamencie wyraził ,,szczere ubolewanie” za  nadużycia, jakich dopuściły się brytyjskie władze kolonialne w Kenii, w czasie trwania powstania Mau Mau, kiedy to dziesiątki tysięcy osób przetrzymywanych w obozach, zostało poddanych okrutnym torturom. ,,Chciałbym wyjaśnić w imieniu rządu Jej Królewskiej Mości, że rozumiemy ból i zażalenia odczuwane przez tych, którzy brali udział w wydarzeniach nadzwyczajnych w Kenii (…) Brytyjski rząd uznaje, że Kenijczycy byli przedmiotem tortur i innych form złego traktowania z rąk administracji kolonialnej. Brytyjski rząd szczerze żałuje, że nadużycia miały miejsce” – powiedział Hague w swoim przemówieniu. W następstwie porozumień pomiędzy prawnikami reprezentującymi ofiary, którzy walczą o odszkodowania już od kilku lat, każda z pokrzywdzonych 5 228 osób otrzyma około 2600 funtów. Odszkodowania zostaną przyznane tylko żyjącym ocalałym. Rząd brytyjski będzie musiał zapłacić także za nowy pomnik w Nairobi.

 

Sekretarz generalny Stowarzyszenia Weteranów Wojny Mau Mau (Mau Mau War Veterans Association), Gitu Wa Kahengeri powiedział, że weterani Mau Mau przyjęli ofertę odszkodowań złożoną przez rząd brytyjski: ,, Przyjęliśmy ofertę brytyjskiego rządu. Żadna ilość pieniędzy  nigdy nie wystarczy, aby zrekompensować nam to, co przeszliśmy. (…) Tu nie chodzi o pieniądze. Istotny jest fakt, że rząd brytyjski przeprosił”. Kahengeri dodał, iż ma nadzieję, że będzie to pierwszy krok w kierunku pojednania między Mau Mau a rządem brytyjskim.

 

Arcybiskup Desmond Tutu, który w zeszłym roku w liście do premiera Wielkiej Brytanii – Davida Camerona – oskarżył państwo brytyjskie o uchylanie się od odpowiedzialności prawnej wobec poszkodowanych, stwierdził, że decyzja brytyjskiego rządu stanowi ‘’balsam” zarówno dla ofiar jak i sprawców: ,,Wysyła sygnał światu, że bez względu na to, jak  źle zachowują się wobec siebie ludzie , dobro ostatecznie zwycięża”.

 

Choć w 2011 roku Sąd Najwyższy w Londynie uznał zasadność roszczeń czterech Kenijczyków – ofiar rebelii Mau Mau,  Bryan Cox, reprezentujący Tandem Law powiedział, iż wiele spraw dotyczących odszkodowań wciąż pozostaje nierozwiązanych. Wielka Brytania twierdzi, że po odzyskaniu przez Kenię niepodległości w 1963 roku, wszystkie zobowiązania za rozliczenia z tego okresu zostały scedowane na Republikę Kenii, przez co państwo brytyjskie nie może zostać pociągnięte do odpowiedzialności za wydarzenia mające miejsce w okresie kolonialnym.

 

Na podstawie:  allafrica.com, bbc.co.uk, the-star.co.ke

Zdjęcie za: flickr.com

 

Urszula Róg