WHO odnotowała spadek zachorowań na malarię

22.10.2011. Według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) malaria powoduje znaczące straty gospodarcze oraz obniżenie PKB państw dotkniętych malarią nawet o 1,3%. W skali światowej osiągnięto jednak postęp w walce z chorobą: w 2000 r. odnotowano 233 mln zachorowań, z tego 985 tys. przypadków śmierci, a w 2009 r. 225 mln zachorowań i 781 tys. przypadków śmierci. Według ostatniego raportu WHO, w ciągu ostatniej dekady nastąpił ponad 20% spadek przypadków śmierci z powodu malarii na świecie.

 

Malaria jest jedną z głównych chorób prowadzących do śmierci ludności, zwłaszcza w krajach Afryki Subsaharyjskiej (85% przypadków, z czego większość to dzieci poniżej 5 roku życia). Jedna trzecia ze 108 państw i terytoriów, w których panuje malaria, jest na drodze do wyeliminowania tej choroby w ciągu najbliższych 10 lat. Dzięki globalnej kampanii w walce z malarią, zainicjowanej w 1955 r. przez Światową Organizację Zdrowia, choroba została niemal całkowicie wyeliminowana w 16 państwach i terytoriach. Po dwóch dekadach WHO skoncentrowało się tylko na kontroli zachorowań na malarię, jednak do 1987 r. kolejne 8 państw uwolniło się od malarii. W ostatnich latach, ponownie obrano długoterminowy cel wyeliminowania malarii.

W zorganizowanym 17-19 października 2011 r. Forum Fundacji Gatesów w sprawie malarii wzięło udział około 300 czołowych naukowców badających chorobę, a także decydentów i ustawodawców zajmujących się kwestiami zdrowotnymi. Bill Gates oraz inni mówcy podkreślali, że poczyniono postęp w walce z malarią, jednak niezbędny jest dalszy wysiłek społeczności międzynarodowej, aby ta walka przyniosła oczekiwane rezultaty. Dotychczasowe zaangażowanie państw dotkniętych chorobą, rządów wspierających walkę z malarią, organizacji pozarządowych, prywatnych firm i osób już przyczyniły się do rozwoju narzędzi do zwalczania malarii. Globalny fundusz do walki z AIDS, gruźlicą i malarią (GFTM), Inicjatywa prezydenta USA w sprawie malarii oraz program Banku Światowego na rzecz walki z malarią zmieniły sposób finansowania i przyczyniły się do sukcesów w kontrolowaniu tej choroby. Konieczne są jednak dalsze, intensywne działania i współpraca w tej kwestii.

Bill Gates, założyciel firmy Microsoft, obecnie jeden z najsłynniejszych filantropistów na świecie, który koncentruje swoje działania na projektach związanych z promocją rozwoju i zdrowia, twierdzi, że cel, jakim jest wyeliminowanie malarii, jest możliwy do osiągnięcia w ciągu 20 lat. Gates po raz pierwszy wezwał do zwiększenia nakładów na walkę z malarią w 2007 r. Od tego czasu fundacja założona przez Billa i Melindę Gatesów stała się jednym z najważniejszych prywatnych przedsięwzięć mających na celu poprawę jakości życia, a przede wszystkim zdrowia ludności na całym świecie. Jeśli chodzi o malarię, Bill Gates podkreśla, że należy połączyć wysiłki zmierzające do wyeliminowania choroby z tymi, które służą tylko kontroli jej zachorowań, ponieważ nie da się ich rozdzielić. Jego zdaniem konieczna jest bardziej intensywna walka z malarią, ze względu na możliwość ocalenia życia wielu osób, a także obniżenia wydatków związanych z ochroną zdrowia.

Naukowcy mają nadzieję na skuteczne działanie nowej szczepionki przeciwko malarii, która będzie testowana do końca 2014 r. Wstępne rezultaty wskazują, że przynajmniej połowa zaszczepionych dzieci uchroniła się przed chorobą. Szczepionka RTS,S opracowywana jest od 25 lat przez firmę GlaxoSmithKline, najpierw dla amerykańskiej armii, obecnie, przy wsparciu z Fundacji Gatesów, dla użytku powszechnego. Rezultaty badań są obiecujące, ale nowa szczepionka wymaga dalszych modyfikacji. Opracowanie odpowiedniej i skutecznej receptury jest czasochłonne i trudne ze względu na zmieniającą się postać pasożyta powodującego chorobę. GlaxoSmithKline wydało już ponad 300 mln dol. na prace nad szczepionką RTS,S (której komercyjna nazwa ma brzmieć Mosquirix), ale planuje wydać kolejne 100 mln dol.

 

Monika Różalska

 

Na podstawie:

http://www.bbc.co.uk/news/health-15346624

http://af.reuters.com/article/topNews/idAFJOE79I00R20111019

http://www.nytimes.com/2011/10/19/health/19malaria.html?_r=1&ref=africa

 http://allafrica.com/stories/201110181175.html 

Zdjęcie za: http://allafrica.com/photoessay/Malaria_Vaccine