Walne Zebranie Członków PCSA

W dniu 17 lipca 2015 roku o godz. 17:15 w budynku ISM UWr (ul. Koszarowa 3) w sali 102, odbędzie się Walne Zebranie Członków PCSA. Zapraszamy serdecznie wszystkich członków PCSA do uczestnictwa w WZC!

 

W przypadku braku możliwości bezpośredniego uczestnictwa w WZC, istnieje możliwośc udzielenia pisemnego pełnomocnictwa innej osobie (która będzie głosowała w imieniu nieobecnego).

 

Propozycja porządku obrad Walnego Zebrania Członków (.pdf)