Walne Zebranie Członków PCSA - podsumowanie

Walne Zebranie Członków PCSA - podsumowanie
Dnia 17 lipca 2015 roku w Instytucie Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Wrocławskiego odbyło się coroczne Walne Zebranie Członków (WZC) Polskiego Centrum Studiów Afrykanistycznych.
Na zebraniu reprezentowanych było 9 członków PCSA (kworum wynosiło 8). WZC zatwierdziło proponowany porządek obrad, który przewidywał zatwierdzenie sprawozdania finansowego i merytoryczne z prac PCSA za rok 2014.
 
W związku z upływającą kadencją obecnego Zarządu PCSA jego członkowie (w osobach Andrzej Polus (Prezes Zarządu), Dominik Kopiński (Wiceprezes Zarządu), Wojciech Tycholiz (Członek Zarządu)), uznając swoją misję za wypełnioną, oddali się do dyspozycji WZC PCSA. 
 
Z powodu braku kandydatur na nowych członków zarządu na kadencję 2016-2020, WZC powierzyło ustępującemu Zarządowi pełnienie obowiązków zarządczych, do czasu ponownego wyborczego Walnego Zebrania Członków, które zostało przewidziane na 26 listopada 2015 roku.
 
Chciałbym jednocześnie zachęcić członków i sympatyków PCSA do rozpoczęcia debaty nad przyszłymi kierunkami rozwoju PCSA pod nowym kierownictwem. Zachęcam także do kandydowania w listopadowych wyborach.
 
 
Andrzej Polus
p.o. Prezesa Zarządu