USA-Rwanda: cięcia pomocy wojskowej

26.07.2012. Departament Stanu USA ograniczył finansowanie pomocy wojskowej dla Rwandy z powodu informacji na temat finansowania bojówek zbrojnych w Demokratycznej Republice Konga. Pomimo iż większość pomocy rozwojowej dla Rwandy została już rozdysponowana, jest to rzadkie wydarzenie dla kraju, który zwykł efektywnie pozyskiwać środki pomocowe.

200 tys. dolarów pomocy wojskowej wstępnie przeznaczonej dla Akademii Podoficerskiej w Rwandzie przypadnie innemu krajowi w regionie.

Pomoc dla Rwandy, jak dla wielu innych krajów ma także wymiar polityczny - Narody Zjednoczone starają się zaspokoić żądania wysuwane przez prezydenta Rwandy, Paula Kagame. Stawką jest utrzymanie kontyngenu wojskowego uczestniczącego w misji pokojowej w Sudanie.

Niemniej jednak Rwanda to przypadek szczególny. Spośród innych beneficjentów pomocy rozwojowej kraj ten wyróżnia się tym, iż wyraźnie nakreślił on wizję i własną strategię rozwoju społeczno-gospodarczego. Jednocześnie Kagame zaprosił donatorów albo do pełnego i bezwarunkowego udziału w ustalonej strategii, albo do przerwania udzielania pomocy. Społeczność międzynarodowa dość ciepło przyjęła strategię Rwanda Vision 2020.

Komunikat Departamentu Stanu USA nie wpływa na całokształt pomocy zagranicznej płynącej z USA do Rwandy, jednak jest on wyraźnym sygnałem, że elastyczność i wyrozumiałość donatorów ma swoje granice.

Grupa śledczych wysłana przez Organizację Narodów Zjednoczonych oskarżyła Rwandę o wspieranie grupy rebeliantów M23 działających na terenie DRK poprzez finansowanie oraz przekazywanie broni. Celem Rwandy miałoby być utworzenie quasi-państwa na granicy z DRK ze wspólną granicą z Rwandą. Prezydent Kagame zaprzeczył wszystkim oskarżeniom, mówiąc, że Rwanda ma swoje własne problemy, które usiłuje rozwiązać.

Rwanda jest poważnie uzależniona od pomocy zagranicznej, która stanowi ok. 23% środków budżetowych tego kraju, ale sukcesywnie jest ograniczana. Głównymi obszarami, na które państwo przeznacza pomoc są: ochrona zdrowia, edukacja, infrastruktura, rolnictwo oraz ochrona społeczna.

Na podstawie: www.devex.com

Zdjęcie za: www.tikkun.org

 

Michał Szczurek