USA-Afryka: handel z krajami słabo rozwiniętymi będzie droższy

USA-Afryka: handel z krajami słabo rozwiniętymi będzie droższy

19.08.2013. Generalny System Preferencji Celnych daje krajom słabo rozwiniętym możliwość eksportu towarów do państw wysokorozwiniętych bez opłat celnych. 1 sierpnia br. Stany Zjednoczone zawiesiły wykonywanie zobowiązań wynikających z uczestnictwa w Systemie. Będzie miało to negatywny wpływ na gospodarki wielu państw afrykańskich.

Generalny System Preferencji Celnych (z ang. General System of Preference, GPS) to system zasad w ramach reżimu Światowej Organizacji Handlu regulujący regulujący wymianę dóbr i usług z krajami słabo rozwiniętymi (z ang. Least Developed Countries, LDCs). Dzięki niemu państwa LDC posiadają bezcłowy dostęp do rynków państw rozwiniętych dla swoich produktów eksportowych. GSP powstało w 1975 roku by dać dodatkowy bodziec rozwoju państwom o najsłabszych strukturalnie i najmniej konkurencyjnych gospodarkach. 34 z 49 krajów, które posiadają status LDC oraz dostęp do systemu preferencji celnych leży w Afryce.

1 sierpnia br. w USA zakończył się kolejny trzyletni okres obowiązywania GSP. Po upływie każdego z tych okresów rząd Stanów Zjednoczonych musi podjąć decyzję administracją by reżim GSP nadal miał moc wiążącą dla amerykańskich przedsiębiorstw i sektora publicznego.

W tym roku senator Tom Coburn (na zdjęciu), niezadowolony ze sposobu, w jaki rząd zobowiązał się do zastąpienia przychodów z potencjalnych opłat celnych z państw LDC, wstrzymał decyzję o podtrzymaniu amerykańskiej obecności w reżimie GSP. Decyzja ta miała skutek natychmiastowy i od 1 sierpnia br. opłaty celne na tysiące produktów importowanych z LDCs znów zaczęły obowiązywać.

W 2012 roku wartość dóbr importowanych do USA w ramach GSP wyniosła zaledwie 19 miliardów dolarów, czyli ok. 2% wartości całego importu Stanów Zjednoczonych w tym roku. Co więcej, gdy tylko administracja rządowa ponownie zatwierdzi obowiązywanie GSP na terenie Stanów Zjednoczonych, opłaty celne zostaną zwrócone.

Jednak ten tymczasowy wzrost kosztów eksportu uderzy przede wszystkim w małe firmy w wielu państwach rozwijających się. Biorąc pod uwagę fakt, że większość krajów słabo rozwiniętych leży w Afryce decyzja ta będzie miała negatywny wpływ na małe przedsiębiorstwa oraz agrobiznes na tym kontynencie.

Na podstawie: www.washingtonpost.com, www.wikipedia.org
Zdjęcie za: ww.3chicspolitico.com

Michał Szczurek