USA-Afryka: Ex-Im Bank motorem amerykańskich inwestycji w krajach Afryki Subsaharyjskiej

USA-Afryka: Ex-Im Bank motorem amerykańskich inwestycji w krajach Afryki Subsaharyjskiej

15.08.2012. Amerykański sektor prywatny coraz chętniej penetruje rynki państw rozwijających się. Działalność amerykańskiej Agencji Kredytowania Eksportu może być kluczowa dla rozwoju sektora prywatnego w Afryce.

Agencje kredytowania eksportu (red.: Ex-Im Bank z ang.: Export-Import Bank) zajmują się przyznawaniem kredytów, często na preferencyjnych warunkach, firmom i instytucjom, zarówno w państwach rozwiniętych jak i rozwijających się, które wchodzą w relacje handlowe. Ich celem jest wsparcie finansowe dla podmiotów gospodarczych z ograniczonym dostępem do rynków finansowych oraz zwiększenie sprzedaży w państwach rozwiniętych.

Amerykańskie firmy zajmujące się pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych są jednym z adresatów programów oferowanych przez amerykański Ex-Im Bank. Agencja planuje przeznaczyć 2 mld dolarów na transfer technologii i usług związanych z pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych, których beneficjentem będzie Republika Południowej Afryki. Prezes Ex-Im Banku, Fred Hochberg, podpisał 7 sierpnia list intencyjny w tej sprawie podczas wspólnej wizyty z Sekretarz Stanu USA Hilary Clinton w RPA.  

Państwo to oraz reszta Afryki Subsaharyjskiej (SSA) jest regionem priorytetowym dla Amerykańskiej Agencji Kredytowania Eksportu. Hochberg powiedział, że przyczyną tego są prognozy wysokiego i długoterminowego wzrostu dla wielu państw SSA. Z tego powodu Agencja planuje wydać aż 1,5 mld dolarów na wsparcie dla regionu już podczas pierwszych trzech kwartałów 2012 roku.

Celem amerykańskiego Ex-Im Bank, jak i innych agencji kredytowania eksportu, jest przede wszystkim  przede wszystkim zwiększenie sprzedaży oraz ekspansja na nowe rynki firm amerykańskich. Głównymi instrumentami są pożyczki, gwarancje i ubezpieczenia, których celem jest ułatwienie wymiany handlowej między amerykańskimi firmami a kontrahentami z całego świata.

Wszystkie firmy amerykańskie zajmujące się eksportem, niezależnie od wielkości, mają prawo do pomocy z Ex-Im Bank. Stawka jest szczególnie wysoka dla małych i średnich przedsiębiorstw ze względu na wiele programów Agencji Kredytowania Eksportu dedykowanych właśnie dla tego sektora.  

Innym krajem o równie aktywnym Ex-Im Banku są Chiny. Chińska Agencja Kredytowania Eksportu wraz z Chińskim Bankiem Rozwoju przeznaczyły ponad 110 miliardów dolarów na kredyty dla rządów firm w państwach rozwijających się pomiędzy 2009 i 2010. Suma ta była wyższa niż pomoc rozwojowa Banku Światowego w tym samym okresie.  
 

Na podstawie: www.devex.com, www.exim.gov

Zdjęcie za: www.exim.gov

 

Michał Szczurek