USA-Afryka: czy amerykańskie firmy stracą z powodu braku zainteresowania Afryką?

USA-Afryka: czy amerykańskie firmy stracą z powodu braku zainteresowania Afryką?

24.04.2013. Wysoki wzrost gospodarczy w Afryce oraz długo oczekiwana stabilność polityczna przyciągają uwagę przedsiębiorstw i inwestorów z całego świata. Instytucja badawcza Brookings Institution opublikowała raport, w którym przedstawia powody, dla których Afryka powinna mieć kluczowe znaczenie dla USA.

Mwangi Kimenyi, dyrektor Africa Growth Initiative w Brookinegs Instutite zauważa, że „o Afryce piszę się dzisiaj przede wszystkim w sposób pozytywny, jako o kontynencie wschodzącym i pełnym nadziei”. Tym bardziej, że aktualny wzrost gospodarczy w Afryce generowany jest przez dynamiczny sektor prywatny i inwestycje zagraniczne, nie tylko dzięki wzrostowi cen dóbr nieprzetworzonych.

Pan Kimenyi dodaje, że pozytywne zmiany są także wynikiem umocnienia pozycji i roli instytucji państwowych, poprawy zarządzania w sektorze publicznym i prywatnym, a także rewolucji technologicznej, w tym afrykańskiej rewolucji telefonii komórkowej. „Afryka jest na drodze do XXI wieku” zaznacza pan Kimenyi.

Jednak Stany Zjednoczone są daleko z tyłu jeżeli chodzi o współpracę gospodarczą z Afryką. Pomimo tego, że w 2012 roku zaledwie 1% bezpośrednich inwestycji zagranicznych USA skierowanych było na ten kontynent, państwo to ma coraz więcej powodów, by zwiększyć swoje zainteresowanie Afryką.

Firmy z Unii Europejskiej, Chin, Bazyli, Indii oraz Rosji wykazują coraz większe zainteresowanie Afryką oraz rosnącą aktywność na kontynencie. Witney Schneidman, naukowiec Africa Growth Initiative uważa, że firmy ze Stanów Zjednoczonych rezygnując z rynków afrykańskich tracą szansę na ekspansję, którą dostrzega się w innych częściach świata. Pomimo tego, że w ostatnim czasie firmy takie jak Walmart, Microsoft, General Electric, Symbion oraz Proctor & Gamble zainwestowały w Afryce, oficjalne statystyki nadal pozostają na niskim poziomie.

Według Międzynarodowego Funduszy Walutowego sześć z najszybciej rosnących gospodarek na świecie znajduje się właśnie w Afryce. Co więcej, McKinsey Global Institute zauważa, że takie sektory jak usługi finansowe, turystyka, telekomunikacja oraz sprzedaż do 2020 roku będą generowały w Afryce pięć razy większy dochód niż surowce naturalne.

Jeżeli firmy ze Stanów Zjednoczonych nie zaczną w najbliższym czasie walczyć o rynki afrykańskie, za kilka lat mogą znajdować się w dużo trudniejszej sytuacji, gdy będą musiały konkurować ze znającymi rynki firmami z Europy, Chin czy Indii.

Na podstawie:www.howwemadeitinafrica.com
Zdjęcie za: www.triplepundit.com

Michał Szczurek