Unia Europejska-Maroko: w Brukseli rozpoczęły się negocjacje dotyczące pogłębienia relacji handlowych

Unia Europejska-Maroko: w Brukseli rozpoczęły się negocjacje dotyczące pogłębienia relacji handlowych

24.04.2013. W Brukseli rozpoczęła się pierwsza runda negocjacji pomiędzy Unią Europejską i Marokiem dotyczących Pogłębionej i Całościowej Strefy Wolnego Handlu. Oficjalne otwarcie negocjacji miało miejsce 1 marca 2013 podczas spotkania Przewodniczącego Komisji Europejskiej  José Manuela Barroso z premierem Maroka Abdelilah Benkirane.

Pogłębiona i Całościowa Strefa Wolnego Handlu (z ang. Deep and Comprehensive Free Trade Area - DCFTA) to umowa międzynarodowa pomiędzy Unią Europejską a państwami trzecimi, która ustanawia strefę wolnego handlu poprzez zniesienie barier handlowych oraz wprowadzenie wspólnych standardów dotyczących dóbr i usług.

Celem rozpoczętych właśnie negocjacji z Marokiem jest pogłębienie umowy stowarzyszeniowej z 2000 roku. Umowa ta już wtedy zagwarantowała bezcłowy handel wieloma dobrami i usługami. Nowa umowa ma doprowadzić do zniesienia ograniczeń prawnych dotyczących zamówień publicznych oraz handlu usługami, a także ma wprowadzić dodatkową ochronę inwestycji oraz prawa własności intelektualnej. Kolejnym celem jest uproszczenie procedur celnych oraz ujednolicenie przepisów fitosanitarnych dotyczących żywności.

Połowa handlu zagranicznego Maroka to handel z państwami Unii Europejskiej, co czyni Unię największym partnerem handlowym tego kraju. Trzy inne państwa regionu zamierzają stać się częścią Pogłębionej i Całościowej Strefy Wolnego Handlu z Unią Europejką; są to Egipt, Jordania oraz Tunezja. W ciągu najbliższego roku Komisja Europejska zamierza rozpocząć negocjacje handlowe z pozostałymi państwami.

Na podstawie: www.trade.ec.europa.eu, www.wikipedia.org
Zdjęcie za: www.enpi-info.eu

Michał Szczurek