Unia Europejska-Burkina Faso: UE współfinansuje największą elektrownię słoneczną na kontynencie

16.11.2012. Unia Europejska zobowiązała się przekazać prawie 32 mln dolarów na budowę największej elektrowni słonecznej w Afryce, która powstanie w Burkina Faso.

Zobowiązanie to jest częścią planu Unii Europejskiej mającego na celu zaopatrzenie 500 mln osób w energię elektryczną ze źródeł odnawialnych do 2030 roku.

Nowa elektrownia słoneczna powstanie w mieście Zagtouli i będzie liczyła 96 tys. paneli słonecznych. Elektrownia ma docelowo generować 32 gigawatogodziny w ciągu roku, co będzie stanowić 6% rocznego zapotrzebowania kraju i jest równe rocznemu zużyciu energii elektrycznej przez 400 tys. osób.

Co więcej, projekt będzie mógł liczyć na dofinansowanie Europejskiego Banku Inwestycyjnego oraz Francuskiej Agencji Rozwoju, które  przeznaczą na ten cel ponad 48 mln dolarów pożyczek. W kwietniu tego roku Komisja Europejska zobowiązała się do rozszerzania dostępu do energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych dla 500 tys. osób rocznie przez najbliższe 18 lat. Utworzony został także instrument finansujący tę inicjatywę o wartości 63 mln dolarów.

Źrodło: www.devex.com
Zdjęcie za: www.neontommy.com

Michał Szczurek