Unia Europejska-Afryka: Komisja Europejska wzywa państwa członkowskie do realizacji zobowiązań wobec państw rozwijających się

Unia Europejska-Afryka: Komisja Europejska wzywa państwa członkowskie do realizacji zobowiązań wobec państw rozwijających się

5.04.2013. Komisja Europejska wystosowała oficjalne wezwanie do rządów państw członkowskich celem zrealizowania zobowiązań wobec krajów rozwijanych się. Do tej pory jedynie 4 państwa członkowskie spełniły zobowiązanie z 2005 roku do zwiększenia wydatków na Oficjalną Pomoc Rozwojową do 0,7% PKB.

Instytucje Unii Europejskiej wraz z państwami członkowskimi przeznaczają największe środki na pomoc rozwojową pośród wszystkich donatorów w skali globalnej. W 2012 roku wysokość pomocy rozwojowej Unii Europejskiej spadła z 56,2 do 55,1 miliardów euro. Spadek ten oznacza, ze odsetek środków finansowych przeznaczanych na pomoc rozwojową obniżył się z 0,42 to 0,39%  Dochodu Narodowego Netto (GNI) Unii Europejskiej.  Głowną przyczyną jest polityka cięć budżetowych, która dotknęła państwa członkowskie oraz prawdopodobnie wpłynie na wydatki instytucji europejskich w następnej perspektywie budżetowej.

W oficjalnym komunikacie prasowym Komisja Europejska wzywa państwa członkowskie do realizacji zobowiązań wobec krajów rozwijających się. W 2005 roku państwa członkowskie Unii Europejskie przyjęły dobrowolne zobowiązanie do zwiększenia wydatków na pomoc rozwojowa do 0,7% wysokości ich PKB. Do dnia dzisiejszego dokonały tego jedynie 4 państwa: Dania, Luksemburg, Szwecja oraz Holandia. Szwecja i Dania zamierzają osiągnąć wydatki rozwojowe na poziomie 1% PKB w najbliższych latach, zaś Luksemburg osiągnął ten cel w ubiegłym roku. Z szacunków Komisji wynika, że by osiągnąć cel wyznaczony w 2010 roku, państwa członkowskie musiałyby podwajać pomoc rozwojową w każdym nastąpmy roku budżetowym.

Na podstawie: www.europa.eu
Zdjęcie za: www.wikimedia.org

Michał Szczurek