Uganda: rusza nowy program, którego celem jest obniżenie śmiertelności kobiet w ciąży

Uganda: rusza nowy program, którego celem jest obniżenie śmiertelności kobiet w ciąży

12.10.2012. Pomimo znacznego rozwoju gospodarczego i poprawy standardu życia w Afryce, pomiędzy poszczególnymi państwami nadal istnieją znaczące różnice. W ostatnich latach w Ugandzie udało się obniżyć śmiertelność dzieci, jednak śmiertelność pośród matek w ciąży nadal pozostaje wysoka. Afrykański Bank Rozwoju (AfDB) rozpoczyna nowy program, którego celem jest obniżenie tego wskaźnika w Kampali, stolicy kraju.

 

W ostatnich latach w Ugandzie udało się znacząco obniżyć wskaźnik śmiertelności dzieci do lat pięciu. Jednak śmiertelność pośród matek w ciąży jest nadal wysoka i utrzymuje się na poziomie 435 zgonów na 100 tys. żywych urodzeń. Ok. 30% gospodarstw domowych w kraju tym jest prowadzona przez kobiety, dlatego też tak wysoka śmiertelność ma duży wpływ na całe społeczeństwo.

 

By przeciwdziałać temu zjawisku AfDB wspólnie z Ministerstwem Zdrowia w Ugandzie rozpoczyna nowy program, którego celem jest obniżenie ww. wskaźnika. Program ma koncentrować się na zwiększeniu dostępu do wysokiej jakości i taniej opieki zdrowotnej w Kampali, stolicy kraju. Głównymi działaniami ma być unowocześnienie szpitala Mulango National Referral Hospital oraz unowocześnienie i nadanie statusu szpitala dwóm ośrodkom zdrowia, Kawempe oraz Kirrudu.

 

Program swoim zasięgiem ma objąć 3 mln osób, z których, wg szacunków AfDB, 39% żyje w ubóstwie. 

 

Na podstawie: www.afdb.org

Zdjęcie za: www.scienceandsensibility.org

 

Michał Szczurek