Uganda: Prześladowanie mniejszości homoseksualnych

 Uganda: Prześladowanie mniejszości homoseksualnych

5.12.2013. Samuel Ganafa został aresztowany kilka tygodni temu. Oskarżono go o zarażanie wirusem HIV i pomimo wielu niejasności w sprawie zatrzymano w więzieniu Kasangati. Ganafa uważa przedstawione mu zarzuty za absurdalne. Dodatkowo wskazuje na szereg uchybień popełnionych podczas prowadzonego postępowania, tj. zrewidowanie domu bez nakazu oraz wykonanie badań na obecność HIV bez jego zgody. 

 

Sprawa Ganafe jest jedną z wielu skierowanych przeciwko środowiskom homoseksualnym w Ugandzie w ostatnim czasie. Odbiła się ona szerokim echem wśród obrońców praw LGTB w Londynie, gdzie zorganizowano protest przeciwko polityce rządu Ugandy. Demonstrujący domagali się m. in. interwencji władz brytyjskich w sprawach naruszających prawa mniejszości homoseksualnych w Ugandzie, przeprowadzenia akcji ostrzegającej potencjalnych turystów przed podróżami do Ugandy – jako kraju wrogiego LGTB oraz wprowadzenia zakazu podróżowania działaczom anty-LGTB z Ugandy na terenie UE. Podobne protesty odbyły się także podczas szczytu Commonwealth na Sri Lance. 

 

W sprawie zabrał głos Peter Tatchell, prezes brytyjskiej Peter Tatchell Foundation, który uznał działania ugandyjskich władz za godzące w podstawowe prawa człowieka. Środowiska broniące praw mniejszości seksualnych przypomniały również, że na początku listopada Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, iż osoby uciekające z krajów pochodzenia z powodu represji na tle orientacji seksualnej mogą ubiegać się o azyl w państwach członkowskich UE.

 

Związki homoseksualne w Ugandzie są zakazane i traktuje się je jako przestępstwo. W minionych latach złożono projekt ustawy, który przewidywał karę śmierci dla oskarżonych o utrzymywanie relacji seksualnych z osobami tej samej płci. Presja ze strony krajów zachodnich doprowadziła do wstrzymania prac nad projektem. Niemniej jednak, homoseksualizm pozostaje przestępstwem na podstawie kodeksu karnego.

 

 

Na podstawie: allAfrica.com, petertatchellfoundation.org

Zdjęcie za: wikipedia.org

 

 

Anna Cichecka