Uganda: działania mające na cele uniezależnienie się regionu Karamoja od pomocy żywnościowej

13.08.2012. Karamoja, suchy region Ugandy północno-wschodniej, był uzależniony od pomocy żywnościowej przez dziesięciolecia, ale nowe programy społeczne wdrażane przez rząd i jego partnerów mają położyć temu kres i uczynić tradycyjnie koczowniczy lud Karimojong bardziej samowystarczalnym.

Świat Program Żywnościowy ONZ (WFP), który dostarcza pomoc żywnościową w regionie od ponad 40 lat, znacznie zmniejszył wielkość wsparcia i zmienił sposób działania w Karamoja. Aktualnie obsługuje on 150 tys. osób w gospodarstwach domowych będących w niezwykle trudnej sytuacji. Jeszcze w 2009 roku pomocą w tym regionie objęte było ok. jednego miliona osób.

WFP oraz inne organizacje pozarządowe w regionie odchodzą od darowizn żywnościowych na rzecz systemu pomocy żywnościowej na zasadzie cash-and-voucher, zgodnie z programem rządowym wspieranym przez Bank Światowy. Celem programu jest poprawa infrastruktury i tworzenie miejsc pracy w budownictwie, ochronie zdrowia i rolnictwie oraz w innych sektorach.

Programy cash-and-voucher odchodzą od przekazywania pomocy rzeczowej w kierunku pomocy w gotówce lub w postaci voucherów, które mogą zostać wydane na pewien katalog dóbr w określonych sklepach i punktach usługowych. Wykorzystane cash-and-voucher system może w wielu przypadkach ograniczyć koszty transportu i przechowania żywności, które powstają w przypadku pomocy rzeczowej. Co więcej, ich celem jest wzmocnienie lokalnego biznesu poprzez zwiększenie wydatków na lokalnym rynku żywności i rynkach powiązanych.

"Jesteśmy bliscy znalezienia rozwiązania, które zagwarantuje, że Karimojong na stałe uniezależni się od pomocy żywnościowej. Zgodnie ze strategią realizacji celu poprawy warunków życia w regionie, przesunęliśmy środki z pomocy żywnościowej (red: z ang. aid) na rzec żywnościowego wsparcia (red: z ang. assistance). Pomocą będziemy wspierać tylko osoby najbardziej narażone na głód - powiedział Sory Ouane, szef krajowego oddziału WFP.

Na terenie Karamoja mieszka ok. 1,2 miliona ludzi. Jest to region słabo rozwinięty, który konsekwentnie wykazuje najniższe wskaźniki rozwoju w kraju. Gospodarka regionu jest podatna na wstrząsy klimatyczne, w 2006 roku miała tam miejsce poważna susza, a w 2007 r. powódź, oraz kolejne długotrwale susze w 2008 roku. W 2009 roku 970 tys. mieszkańców regionu było beneficjentami pomocy żywnościowej.

"Karamoja jest regionem, który stoi przed kilkoma poważnymi wyzwaniami, zaś sama sytuacja żywnościowa powinna być monitorowana, jednak nie planujemy dystrybucji żywności w nagłych wypadkach" - powiedział Ouane.

Zmiana strategii ma na celu umożliwienie Karamoja zbudowania samodzielnej zdolności do łagodzenia kryzysów żywnościowych bez pomocy z zewnątrz.

Jednym z takich programów jest Karamoja Productive Assets Programme realizowany przez WFP. Dzięki programowi w samym 2011 roku zebrano blisko 56 tys. akrów upraw, zasadzono 300 akrów drzew, zbudowano ponad 70 zapór, a także wiele dróg i innych aktywów o wysokiej wartości społecznej dzięki środkom pochodzących z pomocy pieniężnej oraz czynnościom realizowanym w ramach działań „praca za żywność”.

Na podstawie: www.irinnews.org, www.wfp.org
Zdjecie za: www.flickr.com

 

Michał Szczurek