Uganda: Dywersyfikacja w branży internetowej

Uganda: Dywersyfikacja w branży internetowej

10.04.2012. Uganda planuje rozbudowę i dywersyfikację źródeł internetowych. Zdaniem National Information Technology Authority - Uganda, wprowdzenie zmian jest konieczne z uwagi na duże ryzyko wystąpienia awarii. Realizacja planów w nadchodzących miesiącach ma zapobiec ewentualnym problemom.

National Information Technology Authority – Uganda (NITA-U) zakomunikowała, że w 2013 roku nastąpi rozbudowa sieci internetowej w kraju. Dyrektor wykonawczy NITA-U – James Saaka, zaznaczył że wprowadzenie zmian jest niezbędne z uwagi na konieczność minimalizowania ryzyka awarii w dostępie do internetu. James Saaka przedstawił propozycję dywersyfikacji źródeł internetowych i zaproponował przyłączenie się do sieci internetowej Tanzanii, a w dłuższej perspektywie do współpracy z Egiptem.

Obecnie Uganda korzysta z trzech przewodów podmorskich poprowadzonych przez terytorium Kenii. W razie uszkodzenia któregokolwiek z nich, kraj musiałby zmierzyć się z poważnymi problemami w dostępie do internetu. Ponadto, ilość łączy wydaje się być niewystarczająca z uwagi na rosnącą liczbę użytkowników internetu oraz z powodu konieczności podnoszenia jakości usług w tej branży.

W Ugandzie znajduje się około 5 milionów użytkowników internetu, co czyni kraj jednym z liderów rankingów w Afryce Wschodniej. Uganda korzysta z łączy Seacom, The East African Marine System (TEAM's) oraz Eastern Africa Submarine Cable System (Eassy)

Na podstawie: in2eastafrica.net, nita.go.ug

Zdjęcie za: flickr.com


Anna Cichecka