UE-Maroko: głosowanie kontrowersyjnej umowy o partnerstwie w sprawie połowów w Parlmencie Europejskim

UE-Maroko: głosowanie kontrowersyjnej umowy o partnerstwie w sprawie połowów w Parlmencie Europejskim

9.12.2013. We wtorek podczas sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego głosowana będzie umowa o partnerstwie w sprawie połowów UE-Królestwo Maroka. W ramach przyszłej umowy Maroko udostępni swoje wody terytorialne rybakom z państw Unii Europejskiej w zamian za pomoc finansową. Umowa ta zakłada także udostępnienie UE wód terytorialnych Sahary Zachodniej, która nadal oficjalnie pozostaje terenem okupowanym przez Maroko.

 

W najbliższy wtorek 10 grudnia w Parlamencie Europejskim odbędzie się głosowanie nt. umowy o partnerstwie w sprawie połowów Unia Europejska-Królestwo Maroka. W ramach tej umowy Maroko udostępni swoje wody terytorialne dla rybaków z państw UE w zamian otrzymując transfery finansowe oraz pomoc rozwojową z Komisji Europejskiej. Umowa ta ma być największym tego rodzaju przedsięwzięciem w ramach Europejskiej Polityki Morskiej i Rybołówstwa. Królestwo Maroka będzie otrzymywało rocznie 30 milionów euro z Unii Europejskiej, 16 milionów euro w ramach opłaty za dostęp do wód Maroka  oraz 14 milionów euro na rozwój lokalnej polityki rybołówstwa.

 

Projekt umowy jest kontrowersyjny, ponieważ ma ona regulować także wody terytorialne Sahary Zachodniej, której status nadal pozostaje niejasny. Od 1975 roku Sahara Zachodnia okupowana jest przez Maroko, które rości sobie prawa do większości jej terytorium. Front Polisario jest główną organizacją, która działa na rzecz niepodległości Sahary Zachodniej i reprezentuje głównie interesy ludu Sahrawi, rdzennej grupy etnicznej dla tego terytorium.

 

Front Polisario od lat głośno mówi o łamaniu praw człowieka ludu Sharawi przez siły bezpieczeństwa Maroka. Masowe wysiedlenia oraz rosnąca ilość osób zaginionych w niewyjaśnionych okolicznościach jest podnoszona także przez wiele organizacji międzynarodowych. Co więcej, Front Polisario zaznacza, że dopóki status Sahary Zachodniej nie zostanie ostatecznie uregulowany, Maroko nie ma prawa zarządzać jej zasobami naturalnymi, w tym wodami terytorialnymi.

 

Unia Europejska zdecydowała, że umowa o prowadzeniu połowów na wodach terytorialnych Maroka czy Sahary Zachodniej nie jest pozwiązana ze statustem prawnym dyskusyjnego terytorium oraz nie ma wpływu na ewentualne dążenia niepodległosciowe ludu Sharawi. Oficjalną linią polityki będzie prawdopodobnie poparcie umowy z Marokiem. Jednocześnie Front Polisario nawołuje do odłożenia decyzji w sprawie umowy do momentu uregulowania statusu prawnego Sahary Zachodniej.

 

Pomimo tego, że z umowy bezpośrednio będą korzystać głównie rybacy z Hiszpanii i Portugalii, wszystkie państwa członkowskie otrzymają kwoty na połowowe. To oznacza, że także polscy rybacy będą mogli skorzystać z umowy UE-Maroko, albo w sposób bezpośredni, poławiając na wodach wymienionych w umowie, albo w sposób pośredni, zwiększając pulę kwot połowowych dla naszego kraju, które mogą później zostać zamienione na kwoty na innych wodach. Z tego powodu oficjalną linią rządu RP jest poparcie ww. umowy.

 

Zdjecie za: EU Neighbourhood Info Centre, www.enpi-info.eu

 

Michał Szczurek