Tunezja: Śmierć afrykańskich migrantów podczas przeprawy do Włoch

Tunezja: Śmierć afrykańskich migrantów podczas przeprawy do Włoch

15.07.2012. Agencja ONZ do spraw uchodźców podała, że podczas morskiej przeprawy z Libii do Włoch z powodu odwodnienia zmarły 54 osoby. Ocalała tylko jedna. Jest nią obywatel Erytrei.

55 osób wyruszyło z Libii 15 dni temu. Chcieli przedostać się do Włoch. Większość z nich pochodziła z Erytrei. Ocalały Erytrejczyk został znaleziony przez tunezyjskiego rybaka. Natychmiast przewieziono go do szpitala. Z jego relacji wynika, że łódź, którą podróżowali była nadmuchiwana i została uszkodzona przez silne wiatry. Uchodźcy nie mogli zabrać ze sobą wystarczającej do przeżycia ilości wody, aby nie przeciążyć łodzi. Ludzie  po pewnym czasie zaczęli umierać z powodu odwodnienia.

Według danych Wysokiego Komisarza Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR) około 170 osób zmarło w tym roku podczas przeprawy drogą morska z Libii do Europy. W poszukiwaniu lepszego życia Erytrejczycy na swoje miejsca docelowe wybierają najczęściej kraje południowej Europy lub Izrael. Powodem tego rodzaju migracji jest ucieczka od represyjnego państwa oraz ubóstwa.

Na podstawie: bbc.co.uk
Zdjęcie: wikimedia.org

Monika Grzybowska