Tanzania: Ujednolicenie ustaw morskich Zanzibaru i Tanzanii kontynentalnej

Tanzania: Ujednolicenie ustaw morskich Zanzibaru i Tanzanii kontynentalnej

07.09.2012. Ministerstwo Transportu opracowuje ujednolicenie dwóch różnych ustaw morskich – Zanzibaru oraz kontynentalnej Tanzanii (Tanganiki). Służyć to ma poprawie efektywności egzekwowania prawa na morzu, zwiększeniu bezpieczeństwa oraz transparentności prawa, w tym warunków rejestracji jednostek pływających.

 

W Zanzibarze obowiązuje Ustawa o Transporcie Morskim (Maritime Transport Act) z 2006 roku, podczas gdy na kontynencie Ustawa o Żegludze Handlowej (Merchant Shipping Act) z 2003 roku. Planuje się ujednolicenie prawa zwłaszcza w kontekście bezpieczeństwa żeglugi. Inicjatywę podjęto w związku z katastrofą i zatonięciem promu MV Skagit w lipcu tego roku. (pisaliśmy o tym tutaj). Także każdy z regionów ma osobne organy związane z egzekucją prawa morskiego. W Tanganice jest to Surface and Maritime Transport Regulatory Authority (SUMATRA), a w Zanzibarze Zanzibar Maritime Authority (ZMA).

 

Podczas opracowywania projektu pod uwagę mają być wzięte takie kwestie jak: warunki rejestracji i wymogi bezpieczeństwa jednostek pasażerskich, współpraca w ramach kontroli tych wymogów oraz sprawniejsze reakcje na uwagi inspektorów. Ujednoliceniu mają także podlegać kwestie misji ratunkowych, tak aby działanie w nagłych wypadkach podejmowane mogły być jeszcze szybciej, a także kwestie ubezpieczenia oraz biurokratyczne sprawy związane z pasażerami oraz listą ładunków, żeby usprawnić pracę portów.

 

Połączenie obu ustaw i ujednolicenie prawa ma poprawić i tak wysokie, według lokalnych władz, bezpieczeństwo żeglugi oraz doprowadzić do likwidacji „pływającego złomu”, który powszechnie jeszcze jest w użyciu.

 

Na podstawie: www.dailynews.co.tz

Zdjęcie za: wikimedia.org.

 

Marcin Koziński (Józwiak)