Tanzania: Strajk nauczycieli uznany za nielegalny

8.08.2012. Decyzją Sądu Najwyższego trwający strajk nauczycieli w Tanzanii został uznany za nielegalny. Biorący w nim udział zostali zobowiązani do natychmiastowego zakończenia protestów.

Sąd Najwyższy w Tanzanii uznał trwający strajk nauczycieli za nielegalny i wezwał do natychmiastowego zakończenia protestów. Ponadto, nauczyciele zostali wezwani do jak najszybszego wydania oświadczenia prasowego, w którym mają ogłosić zakończenie strajku, a także do zobowiązania się do zrekompensowania studentom utraconych godzin lekcyjnych. W sprawie orzekała sędzia Sophia Wambura.

Sędzia Wambura uzasadniła, że zgodnie z Ustawą o Zatrudnieniu i Pracy nauczyciele powinni byli wystosować oficjalną informację o strajku na 48 godzin przed jego rozpoczęciem, co pozwoliłoby pracodawcom na przedstawienie swojego stanowiska w sprawie. Nauczyciele wprawdzie dostosowali się do powyższych zaleceń, z tym jednak zastrzeżeniem, że nota o rozpoczynającym się strajku została udostępniona w piątek wieczorem, co – z uwagi na rozpoczynający się weekend – uniemożliwiło pracodawcom podjęcie jakichkolwiek działań. Ponadto, sędzia uzasadniła, że nauczyciele nie wskazali daty zakończenia strajku, co dodatkowo działa na ich niekorzyść.

Nauczyciele protestowali przeciwko zbyt niskim pensjom. Jak wynika z przeprowadzonych rozmów z osobami biorącymi udział w strajku, niektóre z nich nie wiedziały o istniejących procedurach i wytycznych, które powodują, że protesty są uznawane za legalne bądź nielegalne.

Na podstawie: allafrica.com
Zdjęcie za: archiwum prywatne

Anna Cichecka