Tanzania: O turystyce w parkach podczas konferencji w Aruszy

12.10.2012. W Aruszy w Tanzanii odbędzie się konferencja poświęcona zarządzaniu parkami narodowymi i profesjonalnej obsłudze ruchu turystycznego na obszarach chronionych. Jest to pierwsze spotkanie w Afryce o tak szerokim zasięgu, które w założeniu ma zapoczątkować cykl posiedzeń poświęconych temu zagadnieniu.

Arusza w Tanzanii będzie miastem gospodarzem pierwszej panafrykańskiej konferencji dotyczącej wdrażania zrównoważonej polityki turystycznej w parkach narodowych i na obszarach chronionych. Do spotkania delegatów z 50–u krajów ma dojść w przyszłym tygodniu w Międzynarodowym Centrum Konferencyjnym w Aruszy (Arusha International Conference Centre).

Spotkanie jest organizowane przez ONZ, we współþracy z World Travel Organization (WTO) oraz z Ministerstwem Zasobów Naturalnych i Turystyki i z prezydentem Tanzanii – Jakay'em Kikwete.

Głównym celem spotkania jest wymiana doświadczeń w obszarze zarządzania parkami narodowymi. Ma to umożliwić poszczególnym krajom nabycie dodatkowej wiedzy, która pozwoli na zmaksymalizowanie społecznych i ekonomicznych korzyści. Założeniem konferencji jest również zachęcanie jej uczestników do profesjonalnego podejścia do zarządzania parkami i analizy wyzwań w tym zakresie w nadchodzących latach.

Na podstawie: allafrica.com

Zdjęcie za: archiwum prywatne


Anna Cichecka