Tanzania: Dziennikarze na cenzurowanym

13.08.2013. Pogarsza się sytuacja dziennikarzy w Tanzanii. Reporterzy są coraz częściej nękani i atakowani, a sama ich praca cenzurowana.

 

Według Komitetu Ochrony Dziennikarzy (ang. Comittee to Protect Journalists – CPJ), organizacji non – profit, która broni wolności prasy na całym świecie, dziennikarze w Tanzanii bardzo często stosują autocenzurę w obawie o swoje bezpieczeństwo. Pomijają takie tematy jak korupcja czy niepokoje polityczne i społeczne, gdyż boją się narazić władzom.

 

W ostatnich latach tanzańskie media utraciły istotną część swojej niezależności. Raport CPJ wskazuje, że wzrosła liczba ataków na prasę, głównie poprzez represyjne ustawy, które zmuszają dziennikarzy do autocenzury. Jako przykład CPJ przytacza cytowane w prasie ostatnie wydarzenia dotyczące protestów przeciwko budowie gazociągu w rejonie Mtwara. Według raportu rozmiar demonstracji i wielkość sił porządkowych, jakie użyto w celu rozproszenia tłumów, zostały w prasie znacznie zaniżone.

 

Ponadto w raporcie CPJ udokumentowano poważne ataki i prześladowania dziennikarzy w zeszłym roku, w tym zabójstwo dziennikarza telewizyjnego Daudiego Mwangosi. Raport wspomina również o ataku na przewodniczącego Tanzania Editors Forum, Absaloma Kibandę, w którym nieznani sprawcy odcięli mu palce, przebili lewe oko oraz usunęli kilka zębów i paznokci.

 

Taki raport pozwala postawić pytanie o obraz Tanzanii na forum międzynarodowym w kontekście dobrego zarządzania, przejrzystości przepisów oraz samej demokracji.

 

Problem pojawia się również wewnątrz środowiska prasowego. Sekretarz generalny Tanzania Editors Forum, Neville Meena, podkreśla, że niestabilność finansowa w redakcjach daje urzędnikom państwowym możliwość wpływania na pracę dziennikarzy. Lokalni dziennikarze przyznają, że dochodzi w ich środowisku do włamywania się do komputerów a także współpracy z policją.

 

Władza w Tanzanii swoją kontrolę opiera na ustawie z 1976 r. (Newspeper Act), która  zakazuje publikacji treści uznawanych za przewrotowe. I pomimo, że rząd Tanzanii podpisał inicjatywę Partnerstwa na rzecz Otwartego Rządu (Open Government Partnership Initiative), to do tej pory nie podjął żadnych działań, które uregulowałyby przepisy dotyczące dostępu do informacji.

 

Pozycja Tanzanii w świetle światowych rankingów dotyczących wolności prasy znacznie spadła. Indeks Wolności Prasy z 2013 roku plasuje Tanzanię na 70 pozycji spośród 179 badanych krajów. Jest to znacząca porażka, biorąc pod uwagę, że rok wcześniej Tanzania była na 36 miejscu.

 

Na podstawie: allAfrica.com

Zdjęcie za: commons.wikimedia.org

 

 

Klaudia Wilk