Tanzania: Dyskusja o przemianach na rzecz zmniejszania ubóstwa

Tanzania: Dyskusja o przemianach na rzecz zmniejszania ubóstwa

30.03.2012. W Tanzanii odbyło się coroczne spotkanie poświęcone przemianom na rzecz zmniejszania ubóstwa. Prezydent Jakaya Kikwete oświadczył, że w nadchodzących latach należy skupić się głównie na rozwoju sektora rolniczego, który stanowi jeden z najwydajniejszych i najbardziej obiecujących obszarów gospodarczych kraju. Spotkanie zostało zorganizowane przez Research for Poverty Alleviation.

W Dar Es Salaam odbyło się dwudniowe spotkanie zorganizowane przez Research for Poverty Alleviation (REPOA) poświęcone społeczno-ekonomicznym przemianom prowadzonym na rzecz zmniejszania ubóstwa w Tanzanii. Zdaniem prezydenta kraju – Jakaya Kikwete, większość działań powinna koncentrować się wokół intensywnego rozwoju sektora rolniczego, który stanowi jeden z najważniejszych obszarów dalszej transformacji gospodarczej kraju. Prezydent podkreślił, że w rozwoju rolnictwa znajduje się ogromny potencjał, dlatego w kolejnych latach należy poświęcić temu sektorowi szczególną uwagę.

Jakaya Kikwete zwrócił uwagę na niepokojące dysproporcje pomiędzy wzrostem wskaźników rozwoju ekonomicznego, a spadkiem ubóstwa. Wnioski napływające z analizy przedstawionych danych statystycznych oznaczają, że mimo iż w Tanzanii jest odnotowywany wzrost gospodarczy, najuboższe grupy społeczne korzystają z niego w niewielkim stopniu, a poprawa sytuacji ekonomicznej kraju nie przekłada się na poprawę jakości ich życia.

Na zakończenie przemówienia prezydent Kikwete podkreślił, że pełny rozwój ekonomiczno-społeczny będzie możliwy jedynie pod warunkiem zminimalizowania korupcji, przekupstwa oraz łapówkarstwa, do czego jest potrzebne zaangażowanie całego społeczeństwa oraz silne wsparcie ze strony rządu.

Na podstawie: in2eastafrica, repoa.or.tz

Zdjęcie za: flickr.com


Anna Cichecka