Tanzania: Aresztowania na ulicach Dar Es Salaam

16.02.2013. W miniony piątek w Dar Es Salaam aresztowano muzułmanów, którzy po opuszczeniu meczetów zamierzali udać się na demonstrację przed biuro Dyrektora Prokuratury. Wśród zatrzymanych przeważała młodzież, która – zdaniem obserwatorów – manifestowała publicznie przeciwko rządowi Tanzanii i sytuacji w kraju, a nie przeciwko zatrzymaniu duchownego muzułmańskiego.

Demonstracja była zaplanowana i podana do wiadomości publicznej. Wyznawcy islamu zamierzali udać się do biura Dyrektora Prokuratury i żądać uwolnienia Sheikha Ponda Issa Ponda – wpływowego przywódcy Rady Imamów, który od października 2012 r przebywa w areszcie. Ponda od dawna był skłócony z Radą Muzułmańską Tanzanii, a w 2012 r. został oskarżony o wandalizm oraz o podpalenie pięciu kościołów na obrzeżach Dar Es Salaam. Wniosek o uwolnienie Ponda za kaucją został odrzucony.

W odpowiedzi na ogłoszenie terminu planowanej demonstracji, policja zakazała organizowania manifestacji i wzmocniła środki bezpieczeństwa. W rezultacie po piątkowym modlitwach na ulicach zostało aresztowanych wielu muzułmanów, którzy zdaniem policji "wyglądali podejrzanie" i zachowywali się w "nieodpowiedni” sposób. Działania podjęte przez służby policyjne wywołały sporo kontrowersji i spotkały się z ostrym sprzeciwem mieszkańców Dar.

Wśród protestujących znalazła się grupa młodzieży, która nie tyle żądała uwolnienia imama, co sprzeciwiała się obecnej sytuacji w kraju oraz działaniom podejmowanych przez rząd. Komentatorzy zajścia, zwracali uwagę na fakt, że gdyby młodzież miała zapewniony dostęp do pracy i innych konstruktywnych zajęć, nie miałaby czasu na organizowanie ulicznych manifestacji.


Na podstawie: in2eastafrica.net
Autor zdjęcia: Anna CicheckaAnna Cichecka