Tanzania: wykształcenie nie jest gwarancją zatrudnienia wśród młodych

Tanzania: wykształcenie nie jest gwarancją zatrudnienia wśród młodych

8.04.2013. Biorąc pod uwagę fakt, że młodzi ludzie są przyszłością każdego społeczeństwa, Tanzania w ciągu najbliższych lat może napotkać poważne bariery dla rozwoju. Ponad 20% młodych osób z wykształceniem średnim w Der es Salaam  pozostaje bez pracy, zaś na Zanzibar odsetek ten sięga 56%.


Tanzania posiada olbrzymią i nadal rosnącą populację młodych ludzi, którzy właśnie zaczynają wchodzić na rynek pracy. 18% populacji tego kraju to ludzie młodzi między 14 a 25 rokiem życia. Kiedy odsetek ten pomiędzy 1990 a 2010 rokiem pozostawał na tym samym poziomie, wielkość populacji młodych ludzi niemal podwoiła się w wyniku wysokiego przyrostu naturalnego, z 4,4 do 8,1 miliona osób.


W ostatnich latach w niektórych państwach europejskich bezrobocie wśród młodych osób jest na bardzo wysokim poziomie, ponad 40% w Grecji i w Hiszpanii w 2011 roku, w Tanzanii stopa ta od lat pozostaje na niskim poziomie i w analogicznym roku wyniosła 4,7%.
Niestety Tanzania boryka się z poważnymi problemami gospodarczymi o charakterze strukturalnym. Ok. 75% młodych osób pozostaje zatrudnionych w rolnictwie zaś jedynie 6,7% pracuje w sektorze publicznym. Podczas gdy w Der es Salaam, stolicy kraju, ogólna stopa bezrobocie sięga 13%, na terenach wiejskich wynosi zaledwie 2%. Co więcej, w Der es Salaam ponad 20% młodych z wykształceniem średnim pozostaje bez pracy, zaś na Zanzibar odsetek ten sięga 56%.


Jedną z przyczyn złej jakości miejsc pracy jest niski poziom edukacji. Prawie milion młodych osób, które weszły na rynek pracy w latach 2010/2011 nie ukończyło szkoły podstawowej, zaś 44% osób, którym się udało, nie kontynuowało edukacji w szkole średniej. Podczas gdy rozwój silnego sektora prywatnego jest kluczowy dla gospodarki Tanzanii, duża część z młodych nie posiadła wystarczających umiejętności potrzebnych do założenia i zarządzania własnym przedsiębiorstwem. Powstaje pytanie, czy w przyszłości kraj ten może napotkać podobne problemy z bezrobociem młodych, tak jak niektóre państwa europejskie dzisiaj.


Na postawie: www.blogs.worldbank.org
Zdjęcie za: Creative Commons: Climate Change, Agriculture and Food Security, 2011

Michał Szczurek