Tanzania: Tysiące nowych miejsc pracy

Tanzania: Tysiące nowych miejsc pracy

10.07.2012. Ministerstwo Pracy przewiduje, że w ciągu bieżącego roku podatkowego przybędzie około 650 tyś. nowych miejsc pracy. Wzrost zatrudnienia przewidywany jest w związku z planowanymi inwestycjami infrastrukturalnymi.

 

Ministerstwo przewiduje przeznaczyć na rozwój infrastruktury ponad bilion szylingów z czego dwie trzecie (694 mld) przeznaczone zostanie na projekty rozwojowe, a jedna trzecia na wydatki bieżące związane z zapleczem i samymi projektami. Inicjatywy obejmują budowę dróg, mostów oraz wiaduktów. W planach Narodowej Agencji Dróg w Tanzanii jest także zbudowanie obwodnicy i dodatkowych szlaków transportowych w przeludnionym Dar es Salaam.

 

Prawie 300 mld szylingów pochodzić ma z lokalnych źródeł finansowania, natomiast blisko 400 mld od darczyńców i pomocy międzynarodowej. Pieniądze będą przeznaczane nie tylko na bezpośrednie inwestycje w infrastrukturę, ale także na zapewnienie odpowiedniego zaplecza logistycznego podczas realizacji budów. Ministerstwo zapowiada też dokładniejszy niż w poprzednich latach monitoring procesu wysiedlania ludności z terenów przeznaczonych pod inwestycje, tak aby wszystko odbyło się zgodnie z prawem.

 

Rząd nauczony doświadczeniem minionego roku budżetowego, postanowił także przeprowadzać dokładniejsze kontrole odbioru zakończonych projektów. Doradcy rządowi nalegają na wszczęcie dochodzenia w sprawie przekupstwa kilku oficjeli podejrzanych o przyjmowanie korzyści majątkowych w zamian za opóźnianie inwestycji. Nacisk kładzie się także na przestrzeganie zasad zapisanych w kontraktach z darczyńcami.

 

Powodem tak wielu zastrzeżeń jest m.in. to, że w latach ubiegłych ponad 100 mln szylingów zostało wypłaconych firmom jako zapłata za dzierżawę terenów oraz sprzętu podczas gdy zapisy kontraktów z darczyńcami mówiły o zupełnie innym przeznaczeniu owych funduszy.

 

Na podstawie: www.thecitizen.co.tz

Zdjęcie za: wikimedia.org

 

Marcin Józwiak