Tanzania: Rząd występuje z prośbą o zezwolenie na sprzedaż zgromadzonych zapasów kości słoniowej

Tanzania: Rząd występuje z prośbą o zezwolenie na sprzedaż zgromadzonych zapasów kości słoniowej

16.10.2012. Rząd Tanzanii wystąpił z prośbą o możliwość sprzedaży do krajów wschodnioazjatyckich zapasów kości słoniowej. Wniosek spotkał się z protestami obrońców przyrody i krytyką organizacji chroniących przyrodę Afryki.

 

W Tanzanii przedstawiciele rządu oficjalnie wystąpili z prośbą do Konwencji o Międzynarodowym Handlu Dzikimi Zwierzętami i Roślinami Gatunków Zagrożonych Wyginięciem, zwaną Konwencją Waszyngtońską (CITES), o wydanie zezwolenia na sprzedaż posiadanych zapasów kości słoniowej w ilości 100 ton. Zapasy te planuje się sprzedać do Japonii i Chin w czasie jednej aukcji. Do wniosku dołączono także prośbę o obniżenie najwyższego obecnie poziomu ochrony krajowych słoni, tak aby zezwolić na handel trofeami, skórami oraz żywymi zwierzętami. Dochody z takiego handlu miałyby zostać przeznaczone w całości na ochronę zwierząt oraz programy rozwojowe tej ochronie towarzyszące.

 

Natychmiast odezwały się głosy obrońców przyrody krytykujących takie posunięcie. Rządowi zarzuca się, że z prośbą wystąpił w momencie nagłego wzrostu nielegalnego handlu kością słoniową oraz zwiększenia natężenia kłusownictwa. Agencja Badania Środowiska (Environmental Investigation Agency – EIA) wytyka wady takich rozwiązań w przeszłości, m.in. wzrost kłusownictwa i nielegalne zwiększanie ilości sprzedawanego surowca. W 2008 roku cztery kraje afrykańskie otrzymały zezwolenie na jednorazową wyprzedaż swoich zapasów i skala przestępczości powiązanej z kłusownictwem znacznie wzrosła. Na rynek trafiło o wiele więcej towaru, który został legalnie sprzedany. Dlatego wśród zarzutów wymienia się także dezinformację konsumentów co do legalności handlu kością słoniową.

 

Poprzedni wniosek Tanzanii złożony w 2010 roku został odrzucony. Wszystko wskazuje na to, że i w tym roku będzie podobnie.

 

Na podstawie: www.guardian.co.uk, www.cites.org

Zdjęcie za: wikimedia.org

 

Marcin Koziński (Józwiak)