Tanzania: Rozwój branży turystycznej

Tanzania: Rozwój branży turystycznej

18.11.2013. Tanzania przeżywa widoczne ożywienie w branży turystycznej. Prognozy Ministerstwa Turystyki wskazują, że w 2014 r. liczba turystów może wzrosnąć nawet o 40% w stosunku do roku 2013 r. Z danych przedstawionych przez Bank of Tanzania wynika, że od początku bieżącego roku do września dochody z sektora turystycznego przewyższyły wpływy z eksportu złota uzyskane w tym samym okresie.

Minister Turystyki, Tanzanii Khamis Kagasheki, zapowiedział wzmożenie wysiłków na rzecz rozwoju branży turystycznej. Dochody generowane przez turystykę stanowią znaczną część wpływów do budżetu i wpływają na rozwój gospodarczy kraju (w okresie od stycznia do września 2013 r. wyniosły prawie 2 mld USD). Kagasheki zwrócił też uwagę na konieczność minimalizowania negatywnego wpływu czynników hamujących rozwój tego sektora. Wskazał wśród nich problemy związane z kłusownictwem oraz niedostateczny rozwój infrastruktury.

Główną rywalką Tanzanii w dziedzinie turystyki jest Kenia, która wśród zachodnich podróżników ugruntowała sobie pozycję wymarzonego miejsca na wypoczynek. W ostatnich miesiącach sytuacja ta uległa jednak zmianie z powodu zamachu na centrum handlowe Westgate. Obawy turystów o bezpieczeństwo podczas urlopu przełożyły się na spadek zainteresowania wyjazdami do Kenii. W chwili obecnej kenijska branża turystyczna przeżywa znaczne spowolnienie.

Okoliczności te wpływają jednocześnie na ożywienie turystyczne w sąsiedniej Tanzanii. Kraj kusi ofertami niezapomnianych przygód podczas safari po parku Serengeti, urzekającymi baobabami w rezerwacie Tarangire czy też olśniewającymi widokami na dnie krateru Ngorongoro. Turyści chętnie spędzają też wczasy na rajskich plażach Zanzibaru, które z powodzeniem konkurują ze wschodnim wybrzeżem Kenii.

Na podstawie: in2eastafrica.net, tanzania.go.tz
Autorka zdjęcia: Anna Cichecka


Anna Cichecka