Tanzania: Podwyższenie standardów nauczania

27.07.2012. Rząd Tanzanii planuje podwyższenie standardów nauczania w najbliższych latach. Podczas zebrania w Dodomie dyskutowano sposoby realizacji powyższych założeń.

Minister Edukacji, dr Shukuru Kawambwa, zwrócił uwagę na fakt, że podstawową kwestią jest podnoszenie poziomu kwalifikacji nauczycieli. Dopiero dobrze wykształcona kadra będzie w stanie wpływać na rozwój szkolnictwa oraz na poziom wiedzy swoich uczniów. W związku z powyższym, wskazał na konieczność zaostrzenia przepisów egzaminacyjnych, których odbycie gwarantuje dostęp do zawodu.

Kawambwa zaznaczył również, że należy skupić się na większej kontroli kadry nauczycielskiej. Zbyt często zdarza się bowiem, że uczniowie którzy nie potrafią czytać ani pisać zdają do kolejnej klasy czy nawet uczęszczają do szkoły średniej. Kawambwa dodał, że sytuacje tego typu są najczęściej wynikiem korupcji. Rodzice niektórych dzieci płacą nauczycielom za dopuszczenie uczniów do nauki w kolejnej klasie. W ten sposób problem narasta i staje się coraz bardziej złożony.

Podczas zebrania przedstawiono również plan wsparcia finansowego na rozwój szkolnictwa. Uwzględniono w nim środki na budowę nowych laboratoriów, bibliotek, klas wraz z wyposażeniem oraz hoteli nauczycielskich.

Na podstawie: dailynews.co.tz
Zdjęcie za: archiwum prywatne


Anna Cichecka