Tanzania: konferencja na temat inwestycji w Afryce

Tanzania: konferencja na temat inwestycji w Afryce

12.06.2012. W Tanzanii odbyła się konferencja na temat możliwości rozwoju inwestycji w Afryce. Podczas spotkania podkreślono dynamiczny rozwój kontynentu, prognozując utrzymanie trendu wzrostu gospodarczego w nadchodzących latach.

W Tanzanii W Arushy odbyła się kilkudniowa konferencja Investment Climate Summit 2012, poświęcona rozwijaniu infrastruktury dla inwestycji w Afryce. Spotkanie trwało od 28 maja do 30 maja i składało się z kilku bloków tematycznych.

Podczas Inwestment Climate Summit 2012 omówiono problemy towarzyszące otwieraniu działalności gospodarczej w poszczególnych krajach Afryki oraz wskazano na konieczność uproszczenia związanych z tym procedur. Dyskutowano również o szansach i możliwościach rozwoju dla dalszych inwestycji, podkreślając, ze dynamiczny wzrost gospodarczy poszczególnych regionów Afryki powinien stanowić zachętę dla podejmowania działań w tym obszarze.

Zwrócono również uwagę na konieczność redukcji zużycia energii elektrycznej, prognozując wzrost zapotrzebowania na energię o ok. 6 % rocznie do 2040 r. Podkreślono znaczenie rozbudowy sieci internetowej oraz zapewnienia dostępu do Internetu dla Afrykańczyków, jako gwarantu dostępu do wiedzy. Poruszono również problem rozbudowy infrastruktury oraz sieci wodociągowej.

Na koniec zaznaczono, iż pomimo dynamicznego rozwoju Afryki w ostatnich latach, niezbędnym jest otwarcie rynków i udostępnienie krajom tego kontynentu możliwości uczestnictwa w handlu światowym.

Na podstawie: Programme for Infrastucture Development in Africa

 

Anna Cichecka