Tanzania: Dyskusja o handlu ludźmi i niewolnictwie ekonomicznym

09.02.2013. W sto pięćdziesiątą rocznicę upamiętniającą wydanie przez Stany Zjednoczone dekretu z 1863 r. znoszącego niewolnictwo, rozgorzały dyskusje dotyczące handlu ludźmi oraz wyzysku ekonomicznego. Obydwa procedery w rażący sposób naruszają podstawowe prawa człowieka i uznawane są za przejawy współczesnych form niewoli.

W dniu 4 lutego 2013 r. Zastępca Szefa Misji Stanów Zjednoczonych, Robert K. Scott, zorganizował spotkanie poświęcone problemowi handlu ludźmi oraz formom ekonomicznego niewolnictwa. Dyskusja dotyczyła charakterystyki zagadnienia zarówno w odniesieniu do skali światowej jak i w perspektywie lokalnej. Na zebraniu obecni byli przedstawiciele rządu Tanzanii zajmujący się zwalczaniem handlu ludźmi, członkowie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, pracownicy Interpolu, policjanci oraz studenci i wykładowcy z Instytutu Społecznego.

Spotkanie rozpoczęło się przemówieniem Roberta K. Scott'a, który podkreślił zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w walkę z procederem handlu ludźmi. Jednocześnie, zachęcił on rząd Tanzanii do podjęcia zintensyfikowanych prac w tym zakresie. Podczas inauguracji debaty zaprezentowano również film „Journey To Freedom” opowiadający o niewolnictwie.

Scott zwrócił m. in. uwagę na konieczność podwyższania poziomu świadomości i edukowania społeczności lokalnych, a w szczególności na objęcie takimi działaniami grup najbardziej narażonych na zaistnienie problemu. Szacuje się, że proceder handlu ludźmi jest obecny zwłaszcza na terenie obszarów wiejskich w Tanzanii, gdzie najczęściej spotyka się również różne formy wyzysku finansowego, wpisujące się często w definicje niewolnictwa ekonomicznego.

Na podstawie: tanzania.usembassy.gov
Autorka zdjęcia: Anna Cichecka

Anna Cichecka