Tanzania: Alarmujące prognozy na nadchodząca porę deszczową

27.09.2012. Agencje meteorologiczne w Tanzanii ostrzegają przed intensywnymi opadami w związku z rozpoczynającą się porą deszczową. Rząd apeluje o opuszczenie najbardziej narażonych na zalanie obszarów i zwraca się o pomoc do diaspory tanzańskiej w Wielkiej Brytanii, a także do miejscowych donatorów.

Komisarz regionalny w Dar Es Salaam – Saidi Meck Sadiki, poinformował, że Tanzańczycy mieszkający na terenach szczególnie narażonych na negatywne skutki nadchodzących ulewnych deszczy powinni jak najszybciej rozpocząć ewakuację i przenieść się na bezpieczniejsze obszary kraju.

Alarmujący apel ze strony tanzańskiego rządu jest reakcją na prognozy agencji meteorologicznych, które ostrzegają przed nadejściem fali ulewnych deszczy w związku ze zbliżającą się porą deszczową. Meteorolodzy uprzedzają, że tegoroczna pora deszczowa może być niezwykle gwałtowna i doprowadzić do zalania najbardziej narażonych obszarów kraju.

Rząd Tanzanii nie może podjąć działań zmierzających do przesiedlenia ludności w bezpieczniejsze miejsca, dopóki nie otrzyma orzeczenia sądu w tym zakresie. Zapowiedzi władz o planowanej akcji spotkały się bowiem z ostrym sprzeciwem ze strony mieszkańców, którzy złożyli petycję do sądu z prośbą o rozpatrzenie ich sprawy.

Problem podtopień i powodzi związanych z występowaniem pory deszczowej jest permanentnym wyzwaniem dla władz Tanzanii. Sytuację komplikuje fakt, że zgodnie z przewidywaniami agencji meteorologicznych coroczne opady będą przybierać na sile z powodu zmian klimatycznych zachodzących nad Oceanem Indyjskim.

W ostatnich latach tanzańskie władze kilkukrotnie zwracały się z prośbą o pomoc finansową w usuwaniu skutków powodzi do diaspory tanzańskiej mieszkającej w Wielkiej Brytanii. W akcjach pomocowym uczestniczyli również spedytorzy z Serengeti Freight Forwarders Limited, którzy zaopatrywali ludność z zalanych terenów w niezbędny  asortyment.

Na podstawie: in2eastafrica.net
Zdjęcie za: archiwum prywatne


Anna Cichecka