Tanzania: problem dyskryminacji na tle płciowym

17.11.2011. W regionie Tarime w Tanzanii zorganizowano Forum Godności Dzieci, na którym omówiono kwestię dyskryminacji i przemocy na tle płciowym. Przeprowadzone badania skupiały się na grupie wiekowej poniżej 18 roku życia i wykazały, że problem dotyczy głównie regionów wiejskich.

 

Na zorganizowanym 14.11.2011 r. Forum Godności Dzieci (Children's Dignity Forum) w regionie Tarime w Tanzanii, opublikowano raport dotyczący dyskryminacji na tle płciowym wśród nastolatków. Komendant policji, John Henjewele, ujawnił, że w ubiegłym roku na przełomie listopada i grudnia ponad 180 dziewcząt w wieku poniżej 18 roku życia zrezygnowało z dalszej edukacji na skutek przemocy, której doświadczały one w szkole.

Przeprowadzone badania wykazały również, że ponad 90 dziewcząt z tych, które opuściły szkołę, zaszło w ciążę. John Henjewele zaznaczył jednocześnie, że liczba ta może być znacznie zaniżona, ponieważ młode matki często w ogóle nie korzystają z opieki zdrowotnej w okresie ciąży i dlatego nie figurują w dokumentacji medycznej. Podkreślił również, że zachodzenie w ciążę w tak młodym wieku jest niebezpieczne zarówno dla kobiet jak i dzieci, zwłaszcza jeśli nastolatki są pozbawione opieki lekarskiej.

Forum Godności Dzieci zakończyło się apelem o wzmożone wysiłki na rzecz uświadamiania Tanzańczyków, a w szczególności mieszkańców regionów wiejskich, na temat równouprawnienia. Problem dyskryminacji oraz przemocy na tle płciowym dotyka młode pokolenie, odbierając kobietom szanse na edukację i rozwój. Wprawdzie sytuacja w ostatnich latach uległa dużej poprawie, jednak wyniki prowadzonych badań dowodzą, iż problem wciąż jest aktualny. W niektórych rodzinach nadal kontynuowane są rytuały obrzezania dziewczynek, a wydawanie córek za mąż w wieku kilkunastu lat jest zjawiskiem powszechnym.

Forum Godności Dzieci skupia się głównie na niesieniu pomocy młodym kobietom i dziewczętom, których podstawowe prawa wciąż są łamane i działa przede wszystkim na terenie Tanzanii. Przemoc seksualna, zwłaszcza wobec kobiet, jest jednak ogromnym problemem na terenie całej Afryki, np. w Kongu (zobacz więcej: http://www.pcsa.org.pl/products/straszne%20wyniki%20bada%C5%84%20nt-%20przemocy%20seksualnej%20w%20drc/).

 

Na podstawie:

http://allafrica.com/stories/201111150465.html (16.11.2011)

Zdjęcie za:

http://www.thisday.co.tz/?l=10913 (16.11.2011)

 

 

Anna Cichecka