Sudan-Sudan Południowy: Wznowienie rozmów o eksporcie ropy

Sudan-Sudan Południowy: Wznowienie rozmów o eksporcie ropy

14.03.2013. W miniony piątek delegaci z Sudanu oraz Sudanu Południowego spotkali się w Etiopii celem wznowienia rozmów o eksporcie ropy naftowej. W trakcie zebrania podpisano umowę o zdemilitaryzowaniu terenów przygranicznych. Krok ten uznaje się za warunek podjęcia dalszych działań i wznowienia sprzedaży surowca.

Sudan Południowy może wydobywać nawet 350 tys. baryłek ropy dziennie jednak w kwestii eksportu jest uzależniony od Sudanu, na terenie którego znajdują się ropociągi. W 2012 r. obydwa kraje podpisały szereg porozumień dotyczących rozwiązywania sporów granicznych, ustanowienia strefy zdemilitaryzowanej oraz wydobycia ropy naftowej. Chartum zawiesił jednak niektóre postanowienia zawartych umów, powołując się na niejasności dotyczące opłat za przesyłanie surowca.

Utrata zysków z eksportu ropy naftowej odbiła się negatywnie na gospodarkach obu krajów i pogrążyła je w kryzysie. Spotkanie w Etiopii daje więc szansę na częściowe zażegnanie sporu i czerpanie zysków z eksportu ropy. Przygotowywanie firm naftowych do wznowienia wydobycia i przesyłu ropy może jednak potrwać nawet kilka miesięcy.

Na podstawie: allAfrica.com
Zdjęcie za: wikimedia.org

Anna Cichecka