Sudan-Sudan Południowy: Spotkanie prezydentów obu krajów

 Sudan-Sudan Południowy: Spotkanie prezydentów obu krajów

1.10.2012. Po długotrwałym zawieszeniu rozmów pomiędzy Sudanem i Sudanem Południowym, doszło do wznowienia rozmów Omara Al-Bashir'a i Salvy Kiir'a. Spotkanie odbyło się w Addis Abebie i było prowadzone z udziałem mediatorów.

W minioną niedzielę, tj. w dn. 23.09.2012 r. w stolicy Etiopii – Addis Abebie, doszło do spotkania prezydenta Sudanu z prezydentem Sudanu Południowego, którego celem było wznowienie zawieszonych rozmów dotyczących wyznaczania przebiegu granic między państwami oraz sporu o ropę. Dyskusja była prowadzona w towarzystwie mediatorów.

Po spotkaniu oświadczono, że w negocjacjach pomiędzy prezydentami nastąpił progres. Optymiści odczytują powyższe informacje jako szansę na wznowienie eksportu ropy z Sudanu Południowego i tym samym odzyskanie cennego źródła dochodu dla kraju. Jest jednak mało prawdopodobne, aby dobre nastroje Omara Al-Bashir'a i Salvy Kiir'a oznaczały również kompromis w kwestii demarkacji granic na obszarach spornych.

Na prezydentach obu krajów ciąży ogromna presja. Z jednej strony opinia publiczna, Unia Afrykańska i ONZ naciskają na polubowne i szybkie znalezienie kompromisu. Z drugiej jednak strony, zarówno w Sudanie jak i w Sudanie Południowym znajdują się przeciwnicy jakichkolwiek ustępstw. Jednocześnie, zdaniem wielu obserwatorów, negocjacje dotyczące przebiegu granic oraz ropy powinny były zostać zakończone przed ogłoszeniem niepodległości Sudanu Południowego, co pozwoliłoby uniknąć tak ostrego konfliktu i skupić się na rozwoju nowo-powstałego państwa.

Na podstawie: bbc.co.uk
Zdjęcie za: flickr.com


Anna Cichecka