Sudan: kolejna dewaluacja waluty

Sudan: kolejna dewaluacja waluty

14.11.2013. Władze w Sudanie zdecydowały się na dewaluację funta sudańskiego w stosunku do dolara o 0.25% jego wartości. Decyzja ta spowodowana jest brakiem gotówki oraz poważnymi problemami gospodarczymi tego państwa. Jest to już druga dewaluacja w tym roku.

 

Stan sudańskiej gospodarki pogorszył się znacząco w wyniku secesji Sudanu Południowego w 2011 r. Na skutek wydarzeń politycznych wydobycie ropy naftowej w Sudanie zmalało o ¾ kosztem jego wzrostu w nowo utworzonym państwie. Tymczasem gospodarka Sudanu była oparta przede wszystkim na wydobyciu tego surowca. Dolary zarobione na „czarnym złocie” były przeznaczane na import zarówno jedzenia, jak i innych niezbędnych produktów. W samym Sudanie nie produkuje się bowiem ilości żywności wystarczającej dla 32 milionów obywateli.

 

Obecnie za 1 dolara można otrzymać 5.6871 funtów sudańskich, podczas gdy w 2011 r. były to 3 funty. W tym samym czasie na czarnym rynku za jednego dolara wypłacane jest 7.8 funta. Cena czarnorynkowa stała się nieoficjalnie obowiązującą stawką dla banków oraz firm. Według anonimowego pracownika banku centralnego, taka wysokość była ustalona już we wrześniu, nie została jednakże podana przez rząd do wiadomości w związku z masowymi protestami, jakie miały miejsce w Sudanie po podwyżce cen paliwa. W samym Chartumie, w wyniku zamieszek zginęły dziesiątki ludzi.

 

Po secesji Sudanu Południowego, rząd sudański podjął próbę odbudowy gospodarki kraju poprzez wzrost sprzedaży złota, które stanowi 70% eksportu. Na skutek gwałtownego spadku wartości tego surowca w 2013 r., przewidywany dochód z jego sprzedaży uplasuje się w tym roku znacząco poniżej zeszłorocznego 2.2 miliardów dolarów. Wygląda więc na to, że alternatywy dla wydobycia ropy w Sudanie drastycznie topnieją.

 

Na podstawie: reuters.com; aljazeera.com

Zdjęcie za: commons.wikimedia.org

 

Marta Antosz