Sudan: 7 żołnierzy zginęło w ataku na siły pokojowe ONZ

Sudan: 7 żołnierzy zginęło w ataku na siły pokojowe ONZ

17.07.2013. W sobotę 13 lipca, w zasadzce na patrol misji UNAMID, zginęło 7 żołnierzy, a 17 członków personelu misji zostało rannych. Do ataku na członków sił pokojowych ONZ doszło w Południowym Darfurze.

 

W sobotę 13 lipca w godzinach porannych patrol misji pokojowej UNAMID (African Union – United Nations Hybrid Operation in Darfur) wpadł w zasadzkę. Do ataku doszło około 25 kilometrów od bazy misji w Khor Abeche w Południowym Darfurze. Patrol znalazł się pod silnym ostrzałem niezidentyfikowanej grupy napastników. Dopiero dotarcie posiłków umożliwiło odparcie ataku.

 

W wyniku walk zginęło 7 żołnierzy sił pokojowych. Wszyscy polegli byli członkami sił zbrojnych Tanzanii, które odpowiadały za ten obszar misji. Ponadto 17 członków personelu misji (sił zbrojnych oraz policyjnych) zostało rannych. Do takich rozmiarów strat w trakcie trwania tej misji doszło po raz pierwszy od 5 lat. Od początku misji w atakach niezidentyfikowanych grup zginęło ponad 40 członków personelu.

 

Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon potępił ten „haniebny” atak. Ponadto wezwał rząd Sudanu do podjęcia szybkich działań w celu ukarania sprawców, gdyż jest to już trzeci atak na członków misji w ciągu ostatnich trzech tygodni.

 

Połączona Operacja Unii Afrykańskiej i Organizacji Narodów Zjednoczonych w Darfurze rozpoczęła się 31 grudnia 2007 roku. Obecnie w skład sił pokojowych wchodzi około 19 tysięcy umundurowanego personelu, w tym ponad 4,5 tysiąca sił policyjnych. 

 

Konflikt w Darfurze trwa od 2003 roku, kiedy miejscowa ludność zbuntowała się przeciwko rządowi centralnemu w Chartumie. Największe natężenie starć miało miejsce w latach 2004-2005. Po dłuższym okresie zmniejszonej ilości incydentów, od początku tego roku starcia znów przybierają na sile. Nasilenie starć ma związek z walkami sił rządowych, rebeliantów oraz uzbrojonych przez rząd plemion Arabskich, które walczą między sobą o miejscowe zasoby.

 

Z danych ONZ wynika, że tylko w tym roku około 300 tysięcy mieszkańców Darfuru zostało zmuszonych do opuszczenia swoich domów. Liczbę ofiar w całym dotychczasowym konflikcie podaje się w setkach tysięcy. Są to jedynie dane szacunkowe, gdyż rząd Sudanu konsekwentnie dementuje doniesienia o skali zjawiska oraz blokuje dostęp do informacji.

 

Na podstawie: aljazeera.com, un.org, unmissions.org, xinhuanet.com

Zdjęcie za: wikimedia.org (na zdjęciu zaznaczono Południowy Darfur)

 

Michał Tul