Suazi (Swaziland): Rząd handluje żywnością od darczyńców

Suazi (Swaziland): Rząd handluje żywnością od darczyńców

2.04.2013. Rząd sprzedał kukurydzę podarowaną przez Japonię. Kukurydza miała być przeznaczona dla głodujących mieszkańców tego afrykańskiego kraju. Pieniądze trafiły na konto w Banku Centralnym.

 

Prawie 12 tys. ton kukurydzy podarowanych przez rząd Japonii zostało sprzedanych przez biuro ministra planowania gospodarczego. Uzyskaną sumę 3 mln USD zdeponowano na koncie Banku Centralnego w kraju, który jest ostatnią monarchią absolutną istniejącą w regionie Afryki Subsaharyjskiej. Sprzedaży dokonano w 2011 roku, ale ujawniona ona została dopiero w zeszłym tygodniu, w raporcie sprawozdawczym ministra dla parlamentu.

 

Ministrem planowania gospodarczego jest brat panującego tam króla, książę Hlangusemphi Dlamini. On i pracownicy jego kancelarii potwierdzają, że wcześniej wiele razy sprzedawano darowaną żywność i procedura taka nie jest niczym nadzwyczajnym. Twierdzą oni także, że rząd Japonii został poinformowany o planowanej transakcji. Jak do tej pory Japończycy nie potwierdzili tej informacji. Także parlament Suazi nie otrzymał jeszcze odpowiedzi ministra na pytanie dlaczego regularnie dysponuje się darowaną żywnością w ten sposób.

 

Od lat 70. Suazi, aby wyżywić swoich obywateli co roku potrzebuje pomocy zagranicznych darczyńców.  Liczba ludzi będących zagrożonych głodem w kraju liczącym 1,2 mln mieszkańców rokrocznie waha się od 10-65%. Większość ziemi jest państwowa i lokalni rolnicy pozbawieni są szansy na kredyty na inwestycje i rozwój (nawozy, sprzęt rolniczy czy nawadnianie pól). PKB tego kraju spada średnio o ok. 3% rocznie, a MFW przewiduje, że Suazi w 2014 roku zastąpi Somalię na ostatnim miejscu jako najgorsza gospodarka świata.

 

Na podstawie: www.guardian.co.uk, www.irinnews.org

Zdjęcie za: wikimedia.org

 

Marcin Koziński